Home
Home
การปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ตอนที่ 4) Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ 18 ก.พ.2561   https://www.thairath.co.th/content/1206792

 โดย หมอดื้อ

การบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างของหน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมี ๓ หน่วยงานที่แยกกันอยู่ ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแบ่งแยกงานที่ไม่ควรแยกออกจากกันก่อให้เกิดปัญหาการทำงานมากมาย เช่น ห้องปฏิบัติการไม่ยอมแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้หน่วยงานที่ทำงานด้านการป้องกันโรคทราบ การประสานงานของหน่วยงานระหว่างกรมที่มีความล่าช้าและซับซ้อน การปฏิเสธงานที่มีความเสี่ยงสูงของหน่วยงานมีความรับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น  อ่านรายละเอียด PDF download

การปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ตอนที่ 2) Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
เสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ 4 ก.พ. 2561  https://www.thairath.co.th/content/1194543

โดยหมอดื้อ

 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก ปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประกอบด้วยประการที่หนึ่ง Sustainable Development Goals ของสหประชาติ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้  17 Goals และ 169 Targets โดยเป้าหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสุขภาพจะเป็นเป้าหมายที่ 3 โดยมี target ส่วนใหญ่เป็น target ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (มากกว่าด้านการรักษาพยาบาล) ประการที่สอง กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation, IHR) และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศต่างๆ พัฒนาสมรรถนะด้านการป้องกันและควบคุมโรค

อ่านรายละเอียด PDF download 

Last Updated ( อาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2018 )
การปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ตอนที่ 3) Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/content/1200787 11 ก.พ. 2661

โดยหมอดื้อ

ระบบเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข ประเทศไทยได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคครอบคลุมทั่วประเทศ มีจุดเด่นที่การเฝ้าระวังโรคติดต่อ และระบบเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ โดยระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อเน้นระบบรายงาน การรายงานผลการตรวจเชื้อสาเหตุทางห้องปฏิบัติการ และการเฝ้าระวังเหตุการณ์เป็นระบบหลัก ในขณะที่ ระบบเฝ้าระวังปัญหาเอดส์เน้นที่การเฝ้าระวังความชุกและอุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี

อ่านรายละเอียด PDF download 

เรากำลังหายใจเอา "ความตาย" เข้าไป!! ฝุ่นพิษ PM 2.5 "หน้ากากทั่วไป" ช่วยไม่ได้!! Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
วิกฤตอากาศเป็นพิษ!! “หน้ากากเขียว-ฟ้า, หน้ากากผ้า, หน้ากากคาร์บอน” ช่วยอะไรพวกเราไม่ได้อีกต่อไป ในวันที่กรุงเทพฯ และหลายจังหวัดกำลังจมอยู่ในห้วงแห่ง “ฝุ่นพิษ” ที่ชื่อว่า “PM 2.5” เจ้าตัวร้ายที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม แต่กลับมีพลังทำลายล้างที่น่าตกใจ เสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ, โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง ฯลฯ!! 
Read more...
แพทย์เตือนผู้สูงอายุ-เด็กระวังป่วยโรคปอดบวมช่วงหน้าหนาว Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว เตือนให้ระวังกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ป่วยเป็นโรคปอดบวม เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
Read more...
วัณโรคดื้อยา...อย่าวางใจ Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018

วัณโรคยังเป็นปัญหาที่สำคัญของโลก โดยที่มีตัวเลขว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10.4 ล้านคนต่อปี และมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรค 1.8 ล้านคนต่อปี สาเหตุที่วัณโรคยังมีปัญหาอยู่คือปัญหาการดื้อยาและการกลับมาระบาดซ้ำ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Read more...
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ตอน 1) Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 28 มกราคม 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ 28 ม.ค.2561 https://www.thairath.co.th/content/1188327

โดย หมอดื้อ 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Promotion and Prevention, P&P) ในการนิยามความหมายของ “การป้องกันโรค” มักให้นิยามกิจกรรมการป้องกันโรคครอบคลุมรวมตั้งแต่ กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนเกิดโรค (primary prevention) เกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิดอาการ (secondary prevention) หรือเกิดอาการแล้ว (tertiary prevention) ก็ได้ โดยแต่ละช่วงจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และยังขึ้นอยู่กับการที่โรคนั้น เกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ. ดังนี้...อ่านรายละเอียด PDF download 

กรมควบคุมโรคแนะป้องกันไข้เลือดออก ชี้ฝนตกอาจเกิดระบาด Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 26 มกราคม 2018
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค คาดว่า สัปดาห์นี้ ประเทศไทยอาจมีฝนตกในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นห่วงจะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยในปี 2560 พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต้ 
Read more...
เตือน 4 กลุ่มเสี่ยงระวัง “ฝุ่นควัน” กทม. แนะ 8 วิธีดูแลตัวเอง เผยหน้ากาก N95 ช่วยกรองได้ Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 26 มกราคม 2018
กรมควบคุมโรค ชี้ 4 กลุ่มเสี่ยงระวังสถานการณ์ฝุ่นควันใน กทม. อาจอาการกำเริบได้ง่าย พร้อมแนะ 8 วิธีดูแลสุขภาพขณะเผชิญปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก ระบุหน้ากากอนามัย N95 ช่วยกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ ด้านรองปลัด สธ.ย้ำดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนด้วย ป้องกันเจ็บป่วย
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 15 of 4955

หมอดื้อ

Login

Interesting Articles

Who's Online

We have 675 guests online

Statistics (since March, 2007)

Members: 29420
News: 8722
WebLinks: 15
Visitors: 37915044

 Powered by 

Biotec

TRF

 

Recommended Links

World Health Organization
กรมปศุสัตว์
กรมควบคุมโรค
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
Thai-ai-database.org
www.soonak.com
Flu 2009 Thailand

Syndicate