Home arrow News arrow ปรีดา มาลาสิทธิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี"50
ปรีดา มาลาสิทธิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี"50 Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 25 ธันวาคม 2007

       

Image

 

        นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และผู้อำนวยการหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพิ่งได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคไข้เลือดออก และไวรัสเดงกี่ เพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกัน และชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก

        ปัจจุบัน อายุ 60 ปี จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2519-2523 จบการศึกษาที่ Research Fellow in Immunology มหาวิยาลัยลอนดอน, Royal Postgraduate Medical School, โรงพยาบาลแฮมเมอร์สมิธ และปี 2539 จบการศึกษา Fellow of the Royal College of Physician

        สำหรับประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอายุรแพทย์โรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2523 จากนั้น ตั้งแต่ปี 2543-2549 ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2539-2549 ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (ทุนเมธีวิจัยอาวุโส) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2539-2542 เรื่อง "โครงการพยาธิสรีรวิทยาของโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย" และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2546 เรื่อง "โครงข่ายเพื่อความเป็นเลิศของไวรัสไข้เลือดออกและพันธุศาสตร์จีโนมิกซ์ของโรคที่พบบ่อยในประเทศ"

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

Last Updated ( อังคาร, 25 ธันวาคม 2007 )
< Previous   Next >