Home arrow News arrow ถอดพันธุกรรมไข้เลือดออกคว้าวิจัยดีเด่น
ถอดพันธุกรรมไข้เลือดออกคว้าวิจัยดีเด่น Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 19 ธันวาคม 2007

        แพทย์ศิริราชค้นพบกลไกทางพันธุกรรมของโรคไข้เลือดออก ปูทางพัฒนาวัคซีนครอบคลุมเชื้อไวรัสครบทุกสายพันธุ์ คว้ารางวัลวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2550
        น.พ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสามสถาบันได้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในการศึกษาโรคไข้เลือดออก เพื่อเข้าใจกลไกการเกิดโรคในระดับพันธุกรรม ความรุนแรงของเชื้อไวรัส ตลอดจนพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย และวัคซีนเพื่อรักษาโรคดังกล่าว

งานวิจัยโรคไข้เลือดออกแบบองค์รวมเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตลอดระยะเวลาของการทำวิจัย ทำให้แพทย์ไทยมีองค์ความรู้ใหม่ด้านการรักษาโรคไข้เลือดออก และลดอัตราการตายของผู้ป่วยจาก 5% ให้เหลือเพียง 1% และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ จนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

นอกจากงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมประจำปี 2550 แล้ว สภาวิจัยแห่งชาติยังยกย่องให้ น.พ.ปรีดาเป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปีด้วย

“ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนมาตรฐานที่ใช้รักษาไข้เลือดออก เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงและการแสดงออกของโรคไม่เท่ากัน วัคซีนจะต้องมีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อได้ในทุกสายพันธุ์ จึงเป็นความท้าทายของแพทย์และนักวิจัยในการพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออก” นักวิจัยดีเด่น กล่าว

การวิจัยโรคไข้เลือดออกแบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น การศึกษาพันธุกรรมของเชื้อไวรัส การแสดงออกของยีนที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของอาการ ความเข้าใจเชื้อไข้เลือดออกในระดับพันธุกรรมช่วยในการสร้างไวรัสต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ในอนาคต

“การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก จำเป็นต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 7-10 ปี แม้ปัจจุบันผลจากการวิจัยจะสร้างไวรัสต้นแบบได้จำนวนหนึ่ง แต่การนำไปใช้จะต้องทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรม และผ่านการทดสอบในคนจำนวนมาก จึงจะสามารถยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนที่พัฒนาขึ้นได้” นักวิจัยกล่าว

น.พ.ปรีดามีความเห็นว่า งานวิจัยพื้นฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว นอกจากการวิจัยโรคไข้เลือดออกแล้ว นักวิจัยในกลุ่มยังได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมในการศึกษาในโรคอื่น เช่น โรคไตเสียสมรรถภาพในการขับกรด และโรคนิ่วในไต เพิ่มเติมด้วย

ขณะเดียวกัน รศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานการพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม และ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร นักวิจัยดีเด่นสาขาเกษตรและชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานการศึกษาเทคนิคทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยดีเด่นในสาขาอื่นๆ เช่น สาขาปรัชญา นิติศาสตร์ และการศึกษา ที่ได้รับยกย่องเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2550 จากสภาวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 6 คน และสภาวิจัยได้ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม 4 เรื่อง ผลงานวิจัยรางวัลชมเชยอีก 9 เรื่อง และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม จำนวน 8 เรื่อง และชมเชยอีก 18 เรื่อง

 

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550

< Previous   Next >