Home
“สวมถุงมือ” ก่อนสัมผัสอาหาร อาจไม่ช่วยลดการปนเปื้อน ? Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Supaporn Wacharapluesadee   
อังคาร, 14 มกราคม 2020
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 14.0px Thonburi; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 14.0px Arial; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 14.0px Thonburi; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Thonburi; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 14.0px Arial; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 14.0px Thonburi; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {font: 14.0px Arial; font-kerning: none} span.s3 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; color: #0000e9; -webkit-text-stroke: 0px #0000e9} span.s4 {font: 14.0px Arial} ol.ol1 {list-style-type: decimal}

สนุกรายงาน วันที่ 13 .. 63


เมื่อเห็นพ่อค้าแม่ค้า แม่ครัวทำอาหาร สวมถุงมือไม่สัมผัสอาหารจากมือของตัวเองโดยตรง เราอาจคิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้อาหารที่เราได้รับสะอาด ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากการหยิบจับอาหารด้วยมือจริง แต่ในความเป็นจริงแล้วความคิดนี้ถูกต้องเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น


ภาครัฐรณรงค์ผู้ประกอบอาหารสวมถุงมือทุกครั้ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ผู้สัมผัสอาหารสวมถุงมือยางในการปรุงประกอบอาหารทุกครั้ง หวังลดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากการสัมผัสทางมือ เพื่อลดความเสี่ยงเชื้อโรคต่าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร หลังพบรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 จำนวน 656,341 ราย


สวมถุงมือก่อนสัมผัสอาหาร อาจไม่ช่วยลดการปนเปื้อน ?

ข้อสังเกตคือ พ่อค้าแม่ค้าริมถนน หรือร้านอาหารบางร้าน อาจมีคนทำอาหาร คนเสิร์ฟ และคนคิดเงินเดียวกัน รวมถึงร้านขายผลไม้รถเข็น การสวมถุงมือเพื่อหยิบอาหารสด หรือเนื้อสัตว์ดิบ แล้วมาหยิบอาหารที่สุกแล้ว รวมถึงรับ-ทอนเงินจากลูกค้าโดยไม่มีเปลี่ยน หรือถอดถุงมือออกก่อน การสวมถุงมือก็ไม่ได้ช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อโรคแต่อย่างใด เพราะเชื้อโรคอาจมาจากเนื้อสัตว์ดิบ ไข่ดิบ รวมถึงเงินสดทั้งธนบัตร และเหรียญ


ใช้ถุงมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร

 1. ใช้ถุงมือยางสำหรับอาหารโดยเฉพาะ

 2. เลือกใช้ถุงมือกับอาหารประเภทเดียวกันเท่านั้น ไม่ใช้ปะปนกัน เช่น ถุงมือ 1 คู่ต่ออาหารดิบ อาหารปรุงสุกด้วยความร้อนแล้ว อาหารพร้อมปรุง อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น

 3. ควรเลือกถุงมือยางจากยางพาราธรรมชาติที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่สกปรก ไม่ฉีกขาด สวมใส่ง่าย

 4. ห้ามใช้ถุงมือที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล เพราะอาจจะปนเปื้อนและเป็นแหล่งนำเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่าง มาสู่อาหารได้

 5. หากต้องไปสัมผัสกับอาหารประเภทอื่น หรือต้องหยิบจับสิ่งของอื่น เช่น เงิน ควรถอดถุงมือออกก่อนทุกครั้ง

 6. ควรเปลี่ยนถุงมือทุกวัน ไม่ควรใช้ซ้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ หากถุงมือเปื้อนมากก็ควรรีบเปลี่ยนทันทีเช่นกัน

Advertisement


นอกจากความสะอาดของถุงมือแล้ว ผู้สัมผัสอาหารควรเข้มงวดในการสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับตนเอง ดังนี้

 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ทุกครั้งก่อนที่จะปรุงประกอบอาหาร 

 2. หลังจากใช้ห้องส้วม และไม่ควรใช้มือ หยิบจับอาหารโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์หยิบจับ โดยเฉพาะอาหารที่พร้อมรับประทาน 

 3. สถานที่ในการใช้ปรุงประกอบอาหารต้องสะอาด เป็นระเบียบ เนื่องจากอาหารอาจถูกปนเปื้อนได้ง่ายจากเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป

 4. ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคบริเวณโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหาร เตาหุงต้มอาหาร พื้น ผนัง เพดานของห้องครัวให้สะอาดอยู่เสมอ 

 5. ผ้าเช็ดทำความสะอาดต้องแยกใช้เฉพาะแต่ละบริเวณ เช่น ผ้าที่ใช้เช็ดโต๊ะ ต้องแยกจากผ้าที่ใช้เช็ดพื้น และต้องซักทำความสะอาดบ่อย

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

< Previous   Next >