Home
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เมืองอู่ฮั่น รายแรกในไทย! Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Supaporn Wacharapluesadee   
อังคาร, 14 มกราคม 2020

ข่าวสดรายงาน วันที่ 13 มค. 2563

จากกรณีที่มีรายงานข่าวการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ตามระบบมาตรฐานที่ใช้สาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

เมื่อวันที่ 13 .. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการคัดกรองผู้โดยสารของสายการบินที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ท่าอากาศยาน 4 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2563 รวมจำนวน 58 เที่ยวบิน ผู้โดยสารและลูกเรือได้รับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 9,122 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวน จำนวน 8 ราย

มีผู้ป่วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน อีก 3 ราย (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร) และที่สถาบันบำราศนราดูร 1 ราย รวมผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (Patient under investigation) รวม 12 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างการติดตาม จำนวน 40 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และหายแล้ว ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้วจำนวน 8 ราย


แต่มีผู้ป่วย 1 รายที่มีไข้สูงจากการคัดกรองที่สนามบิน และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เป็นรายแรกของประเทศไทย และมาจากต่างประเทศ รับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ไม่มีไข้ ไม่มีอาการทางเดินหายใจแล้ว รอกลับบ้าน


ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด 16 คน ไม่พบเชื้อไวรัสนี้ ข้อมูลเบื้องต้นจากประเทศจีนพบว่ามีผู้ป่วยด้วยอาการปอดอักเสบจำนวน 59 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทุกรายมีประวัติสัมผัสกับตลาดค้าสัตว์ และอาหารทะเลแหล่งใหญ่ในเมืองอู่ฮั่น โดยเป็นคนงานหรือคนซื้ออาหารในตลาดดังกล่าว ไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน

นายอนุทิน ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตารวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค รวมทั้งการให้การแนะนำ ดูแล ผู้เดินทางชาวจีนขณะพำนักในประเทศไทย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด สามารถเฝ้าระวังโรค คัดกรองและคัดแยกผู้ป่วย โดยมีการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต

รวมทั้งการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และการเฝ้าระวังในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ การปฏิบัติตัวของประชาชน ยังสามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ ไม่มีการจำกัดการเดินทาง ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ โดยหลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต หลีกเลี่ยงที่มีผู้คนจำนวนมาก และไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หรือมีน้ำมูก เน้นล้างมือบ่อยๆ กินอาหารปรุงสุก

สำหรับผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอจาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย ต้องรีบไปโรงพยาบาล พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีนให้กับแพทย์ทราบ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป
สงสัยสอบถาม สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422


< Previous   Next >