Home
ข่าวปลอม กินน้ำมันมะพร้าวช่วย "ฆ่าเซลล์มะเร็ง" Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Supaporn Wacharapluesadee   
อาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2019

Thaipbs รายงาน 15 พฤศจิกายน 2562 


กรมการแพทย์ ยืนยันข่าวปลอมในโซเชียล หยุดน้ำตาล ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำร้อน และกินน้ำมันมะพร้าว รักษามะเร็งไม่ได้ ระบุโรคมะเร็งเกิดจากความผิดปกติในดีเอ็นเอ การกินอาหารไม่ช่วยให้ย้อนศรกลับไปเป็นเซลล์ปกติได้

วันนี้(15 ..2562) กรณีมีการแชร์ในโลกโซเชียลว่าไม่มีใครตายเพราะมะเร็ง ยกเว้นความสะเพร่า แค่ทำ 3 ขั้นตอน คือ หยุดน้ำตาลทั้งหมด ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำร้อน และกินน้ำมันมะพร้าว รักษามะเร็งได้กรมการแพทย์ ยืนยันว่า ข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริง

.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ เรื่องหยุดน้ำตาล ดื่มน้ำมะนาว กินน้ำมันมะพร้าว จะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นั้น เป็นความเชื่อที่ผิด และไม่เป็นความจริง เพราะมะเร็ง เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พออายุมากขึ้นเซลล์ก็เสื่อมสะสมความผิดพลาดจากการใช้ชีวิต อาทิ การสูบบุหรี่ก็จะทำให้เป็นมะเร็งเร็วขึ้น

 

ทั้งนี้การหยุดกินน้ำตาล มะเร็งจะตาย ไม่จริง เพราะร่างกายสามารถสร้างน้ำตาลขึ้นมาใหม่ได้อีก น้ำตาลเป็นอาหารสำหรับเซลล์ส่วนใหญ่ รวมทั้งเซลล์มะเร็งด้วย แต่เซลล์มะเร็งแตกต่างตรงใช้น้ำตาลอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีหลักฐานที่กล่าวอ้างได้ว่า กินน้ำตาลแล้วจะเป็นมะเร็ง


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร เพราะในความเป็นจริงมะเร็งเกิดจากความผิดปกติในดีเอ็นเอ การกินอาหารไม่ช่วยให้ย้อนศรกลับไปเป็นเซลล์ปกติได้ หรือว่าอาหารก็ไม่สามารถที่จะทำให้เซลล์มะเร็งอยู่ดีๆ จะตายขึ้นมาได้

ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกกับข้อมูลที่แชร์ผ่านสื่อโซเชียลดังกล่าว เพราะอาจเกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง แนะนำหากสงสัยให้ติดต่อสอบถามแพทย์ที่รักษาโดยตรงอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกวิธี

 

 


< Previous   Next >