Home
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Disease X: Advanced Diagnostics for Emerging Threats Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
อังคาร, 15 มกราคม 2019
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Disease X: Advanced Diagnostics for Emerging Threats
การตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อค้นหาโรค X
- วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 รวม 2 วัน ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
- ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท รวมค่าลงทะเบียน อาหารกลางวัน-อาหารว่าง 2 วัน และอาหารค่ำวันที่ 4 มี.ค.62

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มาที่ email:  
ติดต่อสอบถาม โทร 02-2564000 ต่อ 3622

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลงทะเบียน Online
 
< Previous   Next >