Home
กัญชามีประโยชน์...ติดนิดๆ ถ้าใช้ผิด (ตอนที่ 2) Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
จันทร์, 10 ธันวาคม 2018

เผยแพร่ไทยรัฐ 9 ธ.ค. 2561  https://www.thairath.co.th/content/1440235

โดยหมอดื้อ

 

 ระบบกัญชาในธรรมชาตินี้เป็นระบบที่ทางานตามคาร้องขอ เมื่อมีสัญญาณอันตรายก็จะส่งผ่านมายังตัวรับสั่งให้มีการผลิตกัญชาธรรมชาติซึ่งมีมากมายหลายชนิด และไม่ได้มีแต่ตัวที่เทียบเคียงกับพืชกัญชาที่เราได้จากภายนอก และแม้แต่พืชกัญชาเองนั้นก็ไม่ได้มีแต่ตัว THC และ CBD

ระบบกัญชาธรรมชาตินั้นจะมีตัวรับสัญญาณในร่างกายทั้งในสมองและนอกสมอง ที่สาคัญที่เราทราบคือมีมากกว่าตัวรับสัญญาณ CB1 และ 2 และแม้แต่ 2 ตัวนี้นั้น จะนาพาคาสั่งออกมาเป็นชนิดใด อย่างใดยังขึ้นอยู่กับตาแหน่งของสมองหรือร่างกาย หรือชนิดของเซลล์ที่ตัวรับสัญญาณนั้นฝังอยู่ และเซลล์นั้นๆอยู่ในระบบอะไร และตัวรับสัญญาณตัวเดียวกันเมื่ออยู่ต่างเซลล์ ต่างระบบกันจะกระตุ้นให้มีการสร้างหรือมีการหลั่งสารสื่อประสาทชนิดต่างๆออกมาไม่เหมือนกันอีก

 

 

PDF Download

 

 

 

 

 

< Previous   Next >