Home arrow News arrow "ทันระบาด" (TanRabad) แอปพลิเคชัน..รับมือไข้เลือดออก
"ทันระบาด" (TanRabad) แอปพลิเคชัน..รับมือไข้เลือดออก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 25 ธันวาคม 2012

HTML tutorial

 โลกในยุคดิจิทัล ที่ผู้คนมีชีวิตแบบ always on ที่หมายถึงการออนไลน์บนโลกโซเชียลมีเดียของสมาร์ท โฟนหรือแท็บเล็ตเกือบตลอดเวลา การสื่อข้อมูลข่าวสารที่ถึงกลุ่มเป้าหมายเร็วและตรงที่สุด ก็คือ การใช้เทคโนโลยีผ่านระบบเหล่านี้ ล่าสุด กรมควบคุมโรค ผลิตผลงาน แอปพลิเคชัน “ทันระบาด” เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จนได้รับรางวัล 1 ใน 7 นวัตกรรมระดับชาติปี 61 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า จากข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2561 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 ส.ค.2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 47,149 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 2,727 ราย มีผู้เสียชีวิต 58 ราย ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูง และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 ถึง 49.6% 

Read More “การที่จะควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลดี จะต้องมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้สะดวก รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทของไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้” คุณหมอสุวรรณชัยบอกและว่า กรมควบคุมโรคจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า “ทันระบาด” เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า ระบบการทำงานของแอปพลิเคชันชุดนี้ แบ่งการทำงานเป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ 1.TanRabad-WATCH หรือทันระบาด-ติดตาม เป็นการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและความหนาแน่นของลูกน้ำยุงลายได้แบบเรียลไทม์ 2. TanRabad-SURVEY หรือทันระบาด-สำรวจ สำรวจง่าย ข้อมูลถูกต้อง ดูผลทันที สามารถบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ได้ทั้งแบบ Online & Off-line ระบุพิกัดสถานที่สำรวจฯด้วยเทคโนโลยี GPS บนแผนที่ Google Maps ถ่ายโอนข้อมูล HTML tutorial การสำรวจฯไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างอัตโนมัติ รายงานค่าดัชนีทางกีฏวิทยาหลังสิ้นสุดการสำรวจฯได้ทันที 3.TanRabad-REPORT หรือ ทันระบาด-รายงาน รายงานง่าย ข้อมูลแม่นยำ ทําได้ทันที เป็นการจัดทํารายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและดัชนีทางกีฏวิทยาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการสร้างรายงานในรูปกราฟ ตาราง แผนที่ ตามช่วงเวลาที่สนใจ และ 4.TanRabad-BI หรือทันระบาด-วิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลทุกมุมมอง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ถึงแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกีฏวิทยาย้อนหลังตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ ซึ่งปัจจุบันกรมควบคุมโรคได้ขยายผลการใช้แอปพลิเคชัน “ทันระบาด” ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติ สาธิตการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยใช้แอปพลิเคชันสุ่มตรวจและวิเคราะห์พื้นที่ที่มียุงลายระบาดผ่านการใช้ GPS  Read More
Last Updated ( จันทร์, 24 กันยายน 2018 )
< Previous   Next >