Home
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ตอน 3) Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
จันทร์, 25 มิถุนายน 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ 24 มิ.ย.2561

โดย หมอดื้อ

 

 คำถาม7: หากยกเลิกพาราควอตแล้วจะทำให้ผลผลิตเสียหายมีมูลค่าสูญเสียหลายแสนล้านบาทจริงหรือ?ไม่จริงเนื่องจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกพืชมากกว่าครึ่งหนึ่ง 3.093 ล้านครัวเรือนไม่มีการกำจัดวัชพืชเลย ในขณะที่ครัวเรือนที่มีการกำจัดวัชพืชนั้น 2.395 ล้านครัวเรือนใช้สารเคมี 0.276 ล้านครัวเรือนใช้สารธรรมชาติ 0.088 ใช้ศัตรูธรรมชาติ และ 0.270 ใช้วิธีอื่น (สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2560)

อ่านรายละเอียด PDF download 

< Previous   Next >