Home arrow News arrow ปี 61 เกิดขยะติดเชื้อ 6.9 ล้านกิโลฯ พบ รพ.ใช้โปรแกรมติดตามขยะแล้ว 1.1 หมื่นโรง
ปี 61 เกิดขยะติดเชื้อ 6.9 ล้านกิโลฯ พบ รพ.ใช้โปรแกรมติดตามขยะแล้ว 1.1 หมื่นโรง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
ส่องโปรแกรมกำกับขยะติดเชื้อ รพ. พบมี รพ. รัฐ และเอกชนเข้าร่วมแล้ว 11,134 โรง บริษัทกำจัดขยะ 27 แห่ง บริษัทขนส่ง 45 แห่ง เผย ปี 2561 มีขยะติดเชื้อเกิดแล้วกว่า 6.9 ล้านกิโลกรัม “รพ.สรรพสิทธิประสงค์” ผลิตสูงสุด 2.2 แสนกิโลกรัม บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ - อบต.หนองกรวด รับทำลายสูงสุดแหล่งละ 2.5 ล้านกิโลกรัม


ส่องโปรแกรมกำกับขยะติดเชื้อ รพ. พบมี รพ. รัฐ และเอกชนเข้าร่วมแล้ว 11,134 โรง บริษัทกำจัดขยะ 27 แห่ง บริษัทขนส่ง 45 แห่ง เผย ปี 2561 มีขยะติดเชื้อเกิดแล้วกว่า 6.9 ล้านกิโลกรัม “รพ.สรรพสิทธิประสงค์” ผลิตสูงสุด 2.2 แสนกิโลกรัม บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ - อบต.หนองกรวด รับทำลายสูงสุดแหล่งละ 2.5 ล้านกิโลกรัม

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อโรงพยาบาลที่มีมากถึง 1.5 หมื่นตันต่อปี หรือราว 28% ของขยะติดเชื้อที่ไปไม่ถึงเตาเผา ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งกรมอนามัยมีการจัดทำโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest Online) ขึ้น ซึ่งอาศัยการบันทึกข้อมูลทางระบบออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางคือโรงพยาบาล และปลายทาง คือ เตาเผา และรายงานผลออนไลน์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของพื้นที่โรงพยาบาลและบริษัทกำจัดขยะ ทำให้ทราบปริมาณขยะที่ขนส่งเป็นเท่าไร บริษัทรับขนส่งคือใคร ทำให้สามารถติดตามได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจข้อมูลภายในโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest Online) พบว่า บริษัทกำจัดขยะที่อยู่ในระบบของโปรแกรมมีทั้งหมด 27 บริษัท มีทั้งบริษัทเอกชน และโรงกำจัดขยะของภาครัฐ เช่น เทศบาลนครอุดรธานี อบจ.นนทบุรี เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โรงพยาบาลเกาะลันตา โรงพยาบาลทุ่งหว้า เป็นต้น ส่วนบริษัทเก็บขนที่อยู่ในระบบมีทั้งสิ้น 45 รายการ มีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อบางแห่งดำเนินการทั้งขนส่งและกำจัดขยะด้วย เช่น บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น

สำหรับสถานพยาบาลที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวในการบันทึกข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล พบว่า ทั่วประเทศไทยมีโรงพยาบาลใช้โปรแกรมดังกล่าว 11,134 โรง แบ่งเป็น โรงพยาบาลศูนย์ 28 โรง โรงพยาบาลทั่วไป 88 โรง โรงพยาบาลชุมชน 776 โรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,771 โรง โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 56 โรง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 114 โรง และโรงพยาบาลเอกชน 301 โรง ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวมีทั้งหมด 7,851 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 174 แห่ง เทศบาลตำบล 2,228 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,343 แห่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภาพรวมปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นนั้นและรายงานเข้ามาในระบบพบว่า ในปี 2559 มีทั้งสิ้น 16.9 ล้านกว่ากิโลกรัม ปี 2560 เพิ่มเป็น 19.1 ล้านกว่ากิโลกรัม และปี 2561 ขณะนี้มีรายงานเข้ามาประมาณ 6.9 ล้านกิโลกรัม หากจำแนกรายโรงพยาบาล พบว่า ในปี 2561 โรงพยาบาลที่มีปริมาณการผลิตขยะติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับ ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2.2 แสนกิโลกรัม 2. โรงพยาบาลชลบุรี 1.8 แสนกิโลกรัม 3. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1.7 แสนกิโลกรัม 4. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1.4 แสนกิโลกรัม 5. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1.4 แสนกิโลกรัม 6. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1.3 แสนกิโลกรัม 7. โรงพยาบาลชัยภูมิ 1.2 แสนกิโลกรัม 8. โรงพยาบาลสระบุรี 1.1 แสนกิโลกรัม 9. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1.07 แสนกิโลกรัม และ 10. โรงพยาบาลสุรินทร์ 1.05 แสนกิโลกรัม

สำหรับการเผาทำลายขยะติดเชื้อ พบว่า บริษัท 3 อันดับแรก ที่รับมาทำลายมากที่สุดในปี 2561 คือ 1. บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด ทำลายแล้วกว่า 2.5 ล้านกิโลกรัม 2. บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จำนวน 1.3 ล้านกิโลกรัม และ 3. ที่ดินบางปะอิน จำกัด อยุธยา จำนวน 1.1 ล้านกิโลกรัม หากพิจารณาเฉพาะการกำจัดขยะติดเชื้อโดย อปท. นั้น 3 อันดับแรกที่มีการกำจัดขยะติดเชื้อสูงสุดในปี 2561 คือ 1. อบต.หนองกรด จ.นครสวรรค์ ทำลายแล้ว 2.5 ล้านกิโลกรัม 2. เทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ และ 3. เทศบาลตำบลคลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา 1.1 ล้านกิโลกรัม

 

เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2561 14:25   ปรับปรุง: 18 มิ.ย. 2561 11:59   โดย: MGR Online

https://mgronline.com/qol/detail/9610000060006

< Previous   Next >