Home
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ตอน 1) Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
อาทิตย์, 10 มิถุนายน 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ 10 มิ.ย. 2561 https://www.thairath.co.th/content/1303502

โดยหมอดื้อ 

ข้อมูลทางวิชาการเหตุผลสนับสนุนการการยกเลิกพาราควอตโดยประชาคมวิชาการและเครือข่ายนักวิชาการ (พฤษภาคม 2561)
คำถาม1: พาราควอตมีพิษเฉียบพลันปานกลางจริงหรือไม่? EPA ได้ประมาณค่า LD50 ในมนุษย์ เท่ากับ 3 – 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว (EPA. 2013. Recognition and Management of Pesticide Poisonings 6th Edition) ซึ่งต่ำกว่าค่า LD50 ในหนูทดลอง 30-50 เท่า และ EPA ได้ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ว่าพาราควอตมีพิษสูงต่อมนุษย์ แค่จิบหนึ่งก็ถึงแก่ชีวิตได้ โดยไม่มียาถอนพิษ สอดคล้องกับรายงานวิจัยที่พบว่าอัตราการตาย (fatality) ของผู้ป่วยที่ได้รับสัมผัสสารพาราควอต มีอัตราตายมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารที่อยู่ในคลาส IB (มีพิษเฉียบพลันสูง) เช่น สารเมโทมิล 3 เท่า และ คาร์โบฟูราน 42.7 เท่า (Dawson, et al.,2010) ทั้งสองสารนี้ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนแล้ว
อ่านรายละเอียด PDF download

Last Updated ( อาทิตย์, 10 มิถุนายน 2018 )
< Previous   Next >