Home arrow News arrow เตือนแอบอ้างสาธารณสุขหวังหลอกขายผลิตภัณฑ์
เตือนแอบอ้างสาธารณสุขหวังหลอกขายผลิตภัณฑ์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
จันทร์, 23 เมษายน 2018
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะโฆษก สธ. กล่าวว่า จากการที่มีเว็บไซต์ปลอมอ้างเป็นกรมสุขภาพ สธ.โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก สร้างความเสียหายให้ สธ. ทั้งยังมีภาพและชื่อนายแพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อ เรื่องนี้ขอชี้แจงว่า สธ.ไม่มีกรมสุขภาพ โลโก้สัญลักษณ์ประจำกระทรวงไม่ใช่งูพันคบเพลิงบนพื้นกากบาทสีเขียว เว็บไซต์ของ สธ. คือ https://www.moph.go.th

 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะโฆษก สธ. กล่าวว่า จากการที่มีเว็บไซต์ปลอมอ้างเป็นกรมสุขภาพ สธ.โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก สร้างความเสียหายให้ สธ. ทั้งยังมีภาพและชื่อนายแพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อ เรื่องนี้ขอชี้แจงว่า สธ.ไม่มีกรมสุขภาพ โลโก้สัญลักษณ์ประจำกระทรวงไม่ใช่งูพันคบเพลิงบนพื้นกากบาทสีเขียว เว็บไซต์ของ สธ. คือ https://www.moph.go.th โดยขณะนี้ได้มอบให้กองกฎหมายดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้าง พร้อมให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

โฆษก สธ. กล่าวอีกว่า การกระทำดังกล่าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 “มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” (1) โดย ทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ขอให้ประชาชนพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่างๆ อย่างรอบด้าน อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หากไม่แน่ใจสามารถแจ้งหรือสอบถามความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน.

 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/content/1260887 

< Previous   Next >