Home arrow News arrow สิทธิสุขภาพถ้วนหน้า ไทยทำได้ฝันที่เป็นจริง
สิทธิสุขภาพถ้วนหน้า ไทยทำได้ฝันที่เป็นจริง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
จันทร์, 09 เมษายน 2018
ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อการ ดูแลสุขภาพ ประชาชน “วันอนามัยโลก”...นับเป็นความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกและนานาประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆตระหนักต่อการเร่งสร้าง...“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อการ ดูแลสุขภาพ ประชาชน “วันอนามัยโลก”...นับเป็นความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกและนานาประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆตระหนักต่อการเร่งสร้าง...“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บอกว่า ไม่เพียงเป็นหลักประกันความมั่นคงให้ประชาชนเมื่อเจ็บป่วย ไม่มีอุปสรรคทางการเงินหรือต้องประสบภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่ยังสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มคุณภาพประชากรจากการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น

ประเทศไทยกว่า 16 ปีมาแล้ว รัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินนโยบาย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” มาอย่างต่อเนื่อง จัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เมื่อปี 2545

ส่งผลให้... “คนไทย” กว่า 48 ล้านคนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพรองรับ เข้าถึงการรักษา...บริการสาธารณสุขที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง ทั้งยังมีคุณภาพ มาตรฐานภายใต้งบประมาณที่จำกัด

เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ให้บริการ ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรในระบบสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญ...สภาวิชาชีพทางการแพทย์ ผู้รับบริการ ทั้งเครือข่ายผู้ป่วย...ภาคประชาชน

ส่งผลให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

“กว่า 16 ปีที่ผ่านมาความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือเราได้ลบภาพผู้ป่วยอนาถาที่เจ็บป่วยทุกข์ทรมานเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาลงได้ คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ปัญหาสำคัญมีว่า...ความท้าทายของประเทศไทยจากนี้ คือการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท่ามกลางความเสี่ยงของอัตราค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น

“การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น...โดยอยู่ระหว่างการระดมความเห็น การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นระบบ ประกันความมั่นคงให้กับสุขภาพคนไทยตลอดไป” ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวทิ้งท้าย

วันอนามัยโลก (World Health Day) ตรงกับวันที่ 7 เมษายนของทุกปี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสริมว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้นำทุกประเทศจะได้ร่วมผลักดัน...หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง ให้ประชากรทั่วโลกเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน หรือ...ประสบภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

นพ.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวไว้ว่า “เรื่องสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน ไม่ควรจะมีใครที่ต้องป่วยหรือตาย เพียงเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงบริการ สุขภาพที่จำเป็น”

ประเทศไทยแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง แต่รัฐบาลกลับให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ประกอบกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาและบริการ สาธารณสุขที่จำเป็นได้โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน ไม่ต้องประสบภาวะล้มละลายจากค่ารักษา

ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน จนได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบ

นพ.ศักดิ์ชัย ย้ำว่า จากความสำเร็จนี้ ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกหันมาตื่นตัวจัดระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งยังมีการเคลื่อนไหวผลักดันในเวทีต่างๆระดับโลก เนื่องจากยังมีประชากรครึ่งหนึ่งของโลก ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้

ต้นเดือนที่ผ่านมา นพ.แดเนียล เอ. เคอร์เทสช์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย พร้อมทีมงาน สปสช. ลงพื้นที่ดูงานศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ยอมรับว่าสร้างแรงใจให้กับตนเองได้มากในแง่มุม...“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง”

นพ.แดเนียล ทำงานในองค์การอนามัยโลกมากว่า 20 ปี ได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศทั่วโลก มีความจริงใจที่จะพูดว่า ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถแห่งนี้ คือตัวอย่างของศูนย์กลางของการรักษาสุขภาพ เป็นเรื่องที่เติมเต็มความต้องการ...เติมเต็มความฝัน ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ของทุกคนให้เป็นจริง

นั่นหมายถึงประเทศไทยได้ทำให้โลกได้เห็นและตระหนักว่า หลักประกันสุขภาพเพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่งนั้นเป็นจริงได้ไม่ใช่ความฝัน และเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องปกติซึ่งมนุษย์ทุกคนในโลกต้องการ

ตัวอย่างการทำงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเมืองบึงยี่โถที่รับถ่ายโอนสถานีอนามัยมาจากกระทรวงสาธารณสุขนั้น น่าสนใจมากในรูปแบบการกระจายอำนาจเช่นนี้ ทั้งยังมีการทำงานเป็นเลิศ เน้นให้ “ชุมชน” เป็นศูนย์กลาง และให้ “ประชาชน” มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตน มีบริการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล...การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ทั้งยังให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ

ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ของสังคมไทยและทั่วโลกที่กำลังเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ”

“สิทธิสุขภาพดีถ้วนหน้า เปรียบเสมือนสิทธิมนุษยชนข้อหนึ่ง ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถแห่งนี้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด

เมื่อต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดคำว่ายากจน...แสดงให้เห็นว่าหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้าเป็นจริงได้ เพราะที่นี่มีทั้งการรักษา การป้องกัน และการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดโรค”

องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักว่า...ประสบการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทุกประเทศ เป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจน

จึงเป็นที่มาของ “วันอนามัยโลก” รณรงค์เป้าหมายสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า...สร้างแรงบันดาลใจ ให้เห็นถึงพลังของผู้นำ การตัดสินใจทางนโยบายในการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของประเทศตนเอง

สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่างประเทศที่มีความก้าวหน้า...ส่งเสริมให้แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศตนเอง และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

“ประเทศไทย”...ที่มีรายได้ต่อหัวประชากรในระดับปานกลาง สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชากรได้สำเร็จในปี 2545 ขณะที่มีรายได้ประชาชาติเพียง 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหัวประชากร

หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่า...ผลลัพธ์สำคัญของการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ การทำให้คนยากจนในเมืองและชนบท รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร สามารถเข้าถึงบริการ สุขภาพได้มากยิ่งขึ้น...เป็นการดำเนินงานให้คนจนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการมากขึ้น

และ...ทรัพยากรของภาครัฐกระจายไปสู่ประชากรที่ยากจนเพิ่มมากขึ้น

“บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “บัตรทอง” หนึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ครอบคลุมประชากรร้อยละ 75
ทั่วประเทศ...หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage)... ตัวย่อ “UHC” หมายถึงปัจเจกบุคคลและประชากรทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นเมื่อต้องการ โดยไม่ล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

การเสริมสร้างศักยภาพของการดำเนินงาน “หลักประกันสุขภาพ” อย่างครบทุกมิติ ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงเป็นความท้าทายสำคัญยิ่งสำหรับอนาคต.

 

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 9 เม.ย. 2561 05:01 

< Previous   Next >