Home arrow News arrow ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงตั้งปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากไทย
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงตั้งปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากไทย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
ศุกร์, 30 มีนาคม 2018

เสด็จลงพื้นที่ทรงงานร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาฯทำหมันฉีดวัคซีน

จากพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงทรงรณรงค์ให้มีการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ของรัฐบาล ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในขณะที่กำลังมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่นี้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทรงร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในการตรวจรักษา ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎร ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 4


เสด็จลงพื้นที่ทรงงานร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาฯทำหมันฉีดวัคซีน

จากพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงทรงรณรงค์ให้มีการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ของรัฐบาล ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในขณะที่กำลังมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่นี้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทรงร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในการตรวจรักษา ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎร ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 4

ในการเสด็จไปทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้ทรงตรวจและวางยาสลบสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ เพศผู้อายุ 7 ปี ซึ่งมารับการทำหมันกับสัตวแพทย์ในโครงการฯด้วย นอกจากนี้ ยังมีสัตว์เลี้ยง ที่เจ็บป่วยมารับบริการตรวจรักษาเป็นจำนวนมากกว่า 100 ชีวิต โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ยังได้ทอดพระเนตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ที่โปรดให้กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการฯ โดยมีอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60 คน จาก 7 ตำบล ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้ว จะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในชุมชน และในพื้นที่สาธารณะได้อย่างถูกต้องต่อไป

โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เป็นโรงพยาบาลสัตว์ตัวอย่างของการดูแลสัตว์ที่จะทำการศึกษาวิจัย โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงมีพระประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทย์ เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตนักศึกษาด้านสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะวิกฤติต่างๆ รวมถึงบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 30 มี.ค. 2561 05:15 

< Previous   Next >