Home arrow News arrow ฟรี! สิทธิบัตรทอง หมาแมวกัดฉีดวัคซีน 5 เข็ม สกัดโรคพิษสุนัขบ้า
ฟรี! สิทธิบัตรทอง หมาแมวกัดฉีดวัคซีน 5 เข็ม สกัดโรคพิษสุนัขบ้า Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
อังคาร, 27 มีนาคม 2018

สปสช.ย้ำประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองหากถูกสุนัขกัดรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง 5 เข็ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลทุกแห่ง...   

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและขณะนี้ พบผู้เสียชีวิตหลายราย โดยในกรณีผู้ที่ถูกสุนัขกัดเป็นผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งจัดอยู่ในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา สปสช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การชดเชยการเบิกจ่ายค่าบริการเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองที่ถูกสุนัขกัดได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องครบ 5 เข็ม ตามแนวทางการรักษาทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการรักษา         

สปสช.ย้ำประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองหากถูกสุนัขกัดรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง 5 เข็ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลทุกแห่ง...   

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและขณะนี้ พบผู้เสียชีวิตหลายราย โดยในกรณีผู้ที่ถูกสุนัขกัดเป็นผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งจัดอยู่ในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา สปสช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การชดเชยการเบิกจ่ายค่าบริการเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองที่ถูกสุนัขกัดได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องครบ 5 เข็ม ตามแนวทางการรักษาทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการรักษา         

สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้น หน่วยบริการสามารถเบิกจ่ายชดเชย ดังนี้ กรณีผู้ป่วยเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหน่วยบริการประจำที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง การเบิกจ่ายให้รวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัวที่ สปสช.ได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการประจำ ส่วนกรณีผู้ป่วยเข้าเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหน่วยบริการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง การเบิกจ่ายให้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดร่วมกันในจังหวัด ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้มีสิทธิได้ กรณีผู้ป่วยเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหน่วยบริการข้ามจังหวัด ให้เบิกจ่ายจากกองทุนกลาง สปสช.             

นพ.ชูชัย กล่าวต่อว่า ตามหลักเกณฑ์เบิกจ่ายข้างต้นนี้ เป็นหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ผู้ที่ถูกสุนัขข่วน กัด สัมผัสกับแผลตามร่างกายที่มีสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ยังหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้ง 5 เข็ม ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ถูกสุนัขกัดและสัตว์อื่นๆ กัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถได้รับวัคซีนได้ต่อเนื่องทั้ง 5 เข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันจะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาดขณะนี้ได้.

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 26 มี.ค. 2561 08:19 

< Previous   Next >