Home arrow News arrow เตือนคาเฟ่สัตว์เลี้ยง พาสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า
เตือนคาเฟ่สัตว์เลี้ยง พาสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2018

กรมอนามัย เตือน คาเฟ่สัตว์เลี้ยง พาสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แนะทำความสะอาดเคร่งครัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค ...

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ากำลังเป็นประเด็นสังคมที่ต้องเร่งให้ความรู้และรณรงค์ให้เจ้าของสุนัขและแมว นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ซึ่งในส่วนของธุรกิจคาเฟ่ประเภทสัตว์เลี้ยงที่เปิดบริการแบบขายอาหารและเครื่องดื่ม และนำสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ปล่อยให้เดิน นั่ง นอน ภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสและถ่ายรูปเล่นระหว่างรับประทานอาหารในร้าน หรืออนุญาตให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงของตนเข้ามาได้นั้น ผู้ประกอบการกิจการประเภทนี้ต้องนำสุนัข และแมวในคาเฟ่สัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ที่คาเฟ่ตั้งอยู่ เพราะโรคพิษสุนัขบ้า สามารถแพร่เชื้อสู่คนได้จากการกัดหรือข่วน หากผู้ประกอบการหรือผู้มารับบริการโดนสุนัข หรือแมว กัด ข่วน จะต้องรีบไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทันที

กรมอนามัย เตือน คาเฟ่สัตว์เลี้ยง พาสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แนะทำความสะอาดเคร่งครัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค ...

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ากำลังเป็นประเด็นสังคมที่ต้องเร่งให้ความรู้และรณรงค์ให้เจ้าของสุนัขและแมว นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ซึ่งในส่วนของธุรกิจคาเฟ่ประเภทสัตว์เลี้ยงที่เปิดบริการแบบขายอาหารและเครื่องดื่ม และนำสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ปล่อยให้เดิน นั่ง นอน ภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสและถ่ายรูปเล่นระหว่างรับประทานอาหารในร้าน หรืออนุญาตให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงของตนเข้ามาได้นั้น ผู้ประกอบการกิจการประเภทนี้ต้องนำสุนัข และแมวในคาเฟ่สัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ที่คาเฟ่ตั้งอยู่ เพราะโรคพิษสุนัขบ้า สามารถแพร่เชื้อสู่คนได้จากการกัดหรือข่วน หากผู้ประกอบการหรือผู้มารับบริการโดนสุนัข หรือแมว กัด ข่วน จะต้องรีบไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทันที

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการต้องควบคุมการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากสัตว์เป็นสื่อได้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสมูล ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงรวมถึง น้ำมูก น้ำลายซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำ หากสัมผัสสัตว์เลี้ยง ต้องล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์เลี้ยงและก่อนสัมผัสอาหาร

ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประกอบหลักการสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารทุกประเภท ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการ หากมีบริการสัตว์เลี้ยงดังกล่าว ต้องแยกออกให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกันกับสถานที่รับประทานอาหาร.

 

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 21 มี.ค. 2561 15:20 

< Previous   Next >