Home arrow News arrow มูลนิธิวัคซีนฯเร่งให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูก
มูลนิธิวัคซีนฯเร่งให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ได้จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ ความร่วมมือภาคีสุขภาพด้านการป้องกันโรค "สร้างภูมิเสริมรักษ์" ณ ห้องประชุม รพ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นโรคร้ายแรง และเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย 
นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผอ.รพ.แก้งคร้อ กล่าว ย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกว่า ขณะนี้รัฐบาลให้โอกาสกับเด็กหญิงไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) แล้ว ทางรพ. ก็ได้ดำเนินการคู่ขนาน ในการจัดการอบรมบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. ตัวแทนจากโรงเรียน และโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งดูแลในเรื่องของวัยรุ่น รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลทางด้านนี้ รวมไปถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก อบต. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และสิ่งสำคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ดูแลวัยรุ่น เพื่อให้เห็นถึงผลดี และความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่เป็นวัคซีนตัวใหม่ 

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูก ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้หญิงอาจจะไม่รู้ตัวว่าได้รับเชื้อมาแล้ว วัคซีนเอชพีวี สามารถเริ่มให้ได้ตั้งแต่อายุ 9-15 ปี ถ้าเทียบกับอายุเด็กหญิงในประเทศไทย เท่ากับกำลังเรียนอยู่ชั้นป. 5 ซึ่งถือเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดในการได้รับวัคซีน เพราะเป็นวัยที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเพศมากนัก หากมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย โอกาสเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ก็มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนไม่ได้เห็นผลในทันที แต่จะเป็นประโยชน์ในอีก 20-30 ปีข้างหน้า

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาการเด็กและครอบครัว กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเอชพีวี เป็นการป้องกันสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และสังคมให้กับตัวเด็กด้วย ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดวัยรุ่น ต้องพัฒนาทักษะรู้ คิด จิตสำนึก ทั้งทางด้านจิตใจ สังคมและอารมณ์ ให้กับเขาด้วย โดยสิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองจะต้องพัฒนาทำควบคู่กันไป คือจิตสำนึกของตัวเด็กเอง จิตสำนึกในการอยู่ร่วมในบ้าน ในชุมชน ในโรงเรียน ในการคบเพื่อน เมื่อไรก็ตามที่เด็กมีกลไกป้องกันทางร่างกาย และได้ทั้งด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสังคม มันจะกลายเป็นเกราะกำบังที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก.
 
 ที่มา  MGR online 28 พ.ย. 2560
< Previous   Next >