Home arrow News arrow สาธารณสุขอำเภอเบตงลงพื้นที่ยะรม กำจัดยุงป้องกันโรคมาลาเรีย
สาธารณสุขอำเภอเบตงลงพื้นที่ยะรม กำจัดยุงป้องกันโรคมาลาเรีย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 25 กรกฎาคม 2017
  ยะลา - สาธารณสุขอำเภอเบตง ลงพื้นที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุง หลังพบผู้ป่วยโรคมาลาเรียพุ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

  วันนี้ (23 ก.ค.) นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ลงพื้นที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกพ่นสารเคมีเพื่อเป็นการควบคุมโรค หลังจากสถานการณ์ปัญหาโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59 จำนวน 830 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 185.30 ต่อประชากรแสนคน

 

   มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ในพื้นที่ อ.รามัน อ.ยะหา และ อ.ธารโต อัตราป่วยตายร้อยละ 0.36 อยู่ลำดับที่ 9 ของประเทศ และสถานการณ์ปัญหาโรคไข้มาลาเรีย จ.ยะลา มีผู้ป่วย จำนวน 1,975 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 440.93 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.06 อัตราป่วยเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ส่วนอำเภอเบตง พบผู้ป่วย 36 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 70 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเทียบปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 43 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 89 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งถือว่าควบคุมได้
       

       นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า นอกจากภาครัฐจะดำเนินการบางส่วนแล้ว การสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเอง จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้ต่อเนื่องยั่งยืน ดังนั้นเ พื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้มาลาเรีย ลดอัตราป่วย และอัตราป่วยตาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงได้ออกพ่นสารเคมีเพื่อเป็นการควบคุมโรคในระดับอำเภอขึ้นในครั้งนี้ 

 

ที่มา MGR online 23 กรกฎาคม 2560 

< Previous   Next >