Home arrow Articles arrow เด็กออทิสติก...สารพิษในครรภ์และหลังคลอด?
เด็กออทิสติก...สารพิษในครรภ์และหลังคลอด? Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
อาทิตย์, 16 กรกฎาคม 2017

เผยแพร่ ไทยรัฐ 16 ก.ค.2560  https://www.thairath.co.th/content/1005657

โดยหมอดื้อ

 ความผิดปกติออทิสติกหรือออทิสซึม (Autism Spectrum Disorder, หรือ ASD) หมายถึง กลุ่มของความผิดปกติที่มีอาการซับซ้อน โดยมีลักษณะรูปแบบ แบบแผน ความประพฤติ การแสดงออกซ้ำๆ และทำให้มีความยากลำบากในการอยู่ในและการเข้าสังคม ซึ่งต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันโดยที่จะมีอาการตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเล็ก และความรุนแรงอาจจะมากจนมีความยากลำบากในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ASD ในปัจจุบันรวมภาวะแปรปรวนชนิดอื่นๆ เข้ามาด้วย (เช่น Asperger Syndrome เป็นต้น)  อ่านรายละเอียด PDF download

< Previous   Next >