Home arrow News arrow เตือนเชียงใหม่ น้ำในคูเมืองเน่า เสี่ยงเชื้ออันตราย
เตือนเชียงใหม่ น้ำในคูเมืองเน่า เสี่ยงเชื้ออันตราย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 12 เมษายน 2017
      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โพสต์เฟซบุ๊กเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำ 10 จุด รอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงก่อนจะถึงวันสงกรานต์ พบคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ถึงเสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะจุดหน้า รพ.เชียงใหม่ราม และคอมซิตี้ หนักสุด เตือนประชาชนเสี่ยงอันตรายเชื้อโรค ย้ำเล่นสาดน้ำต้องระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าร่างกาย ทั้งทางปาก ตา และหู เบื้องต้น แจ้งข้อมูล และประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว

    รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 ในเฟซบุ๊กของ “สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่” ได้มีการเผยแพร่ข้อความ และรูปภาพผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ช่วงก่อนที่จะถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 ระบุว่า ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆ คูเมือง จำนวน 10 จุด ในวันที่ 1 เมษายน 2560
       
       ทั้งนี้ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) และเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน
       
       ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่า บริเวณที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก คือ บริเวณจุดเก็บหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (จุดที่ 8) และบริเวณศูนย์คอมซิตี้ (จุดที่ 9) ซึ่งมีค่า BOD ค่า TCB และค่า FCB เป็นตัวบ่งชี้สภาพปัญหาที่สำคัญ และพบค่า สังกะสี (Zn) บริเวณจุดเก็บแจ่งศรีภูมิ (จุดที่ 1) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน นอกนั้นคุณภาพน้ำอยู่ในประเภทเสื่อมโทรม
       
       คุณภาพน้ำส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนนำมาใช้ และหากจะใช้ประโยชน์เพื่อการสันทนาการ หรือการสาดเล่นสงกรานต์ต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย
       
       สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้แจ้งข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้เทศบาลดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้ระมัดระวังในการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยอย่าดื่ม กลืนเข้าไป หรือสาดใส่กันแรงๆ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าหู เข้าตา เข้าปาก อันอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น หรือผู้ที่มีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง 

 

 ที่มา MGR online 9 เมษายน 2560  

< Previous   Next >