Home
กฎหมายและอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข (ตอน 2) Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
อาทิตย์, 12 มีนาคม 2017

 เผยแพร่ ไทยรัฐ 12 มี.ค.2560 http://www.thairath.co.th/content/881241

พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษาสำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กมธ.สาธารณสุข สนช. สรุปประเด็นสำคัญ ที่จะชี้เป็น ชี้ตาย ไว้ดังนี้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังกำหนดให้หน่วยบริการ (โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆที่รับรักษาผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ต้องรักษาหรือให้บริการผู้ป่วยเฉพาะประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการฯกำหนดเท่านั้น และบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทย์ ถูกจำกัดการทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกัน  อ่านรายละเอียด PDF download

< Previous   Next >

หมอดื้อ

Login