Home
กฎหมายและอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข (ตอน 1) Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
จันทร์, 06 มีนาคม 2017

เผยแพร่ ไทยรัฐ 5 มี.ค.2560  http://www.thairath.co.th/content/874002

 พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษาสำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กมธ.สาธารณสุข สนช. สรุปประเด็นสำคัญ ที่จะชี้เป็น ชี้ตาย ไว้ดังนี้กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรระดับชาติของรัฐ นับว่าเป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้ปรากฏไว้ในพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กล่าวโดยสรุปก็คือ กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนทุกๆคนทั้งประเทศ ที่สำคัญที่สุดก็คือ กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจที่สำคัญในการรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนไทยทั้งประเทศ

อ่านรายละเอียด PDF download

< Previous   Next >