Home arrow News arrow เปิด 5 ปัจจัยทำไทยเสี่ยง “หวัดนก” ระบาด สธ.เร่งซ้อมแผนรับมือใน 6 จังหวัด
เปิด 5 ปัจจัยทำไทยเสี่ยง “หวัดนก” ระบาด สธ.เร่งซ้อมแผนรับมือใน 6 จังหวัด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 26 มกราคม 2017
 วันนี้ (25 ม.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนกระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ นายแพทย์สาธารณสุข 6 จังหวัด ได้แก่ น่าน พิษณุโลก หนองคาย นครปฐม สระแก้ว และ กาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม ในกระบวนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประเด็นการสั่งการ การประสานงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงกับบุคลากรและประชาชน     นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคใกล้เคียง ทั้งนี้ สาเหตุมาจาก 1. การเลี้ยงสัตว์ปีก ในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ การเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศ 2. ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่มีสัตว์ปีกหลายชนิดอยู่รวมกัน เช่น เป็ด ไก่ และ นก 3. กิจกรรมการชนไก่ในหลายพื้นที่ มีความเสี่ยงที่เกิดการติดเชื้อในสัตว์ปีกและผู้เลี้ยงไก่จากการสัมผัสดูแลไก่ 4. การเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง และ สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน 5. ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มที่ดี หรือการเลี้ยงระบบเปิดอาจติดต่อผ่านทางนกธรรมชาติได้ รวมถึงการเคลื่อนย้ายของนกอพยพจากซีกโลกเหนือไปยังซีกโลกใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในทางผ่านของเส้นทางอพยพ
       


       “วันนี้ได้จำลองฉากทัศน์ในการฝึกซ้อม ดังนี้ 1. พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก และผู้ป่วยสงสัยในจังหวัดชายแดน 2. พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีผู้ป่วยสงสัยในประเทศ 3. ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกได้และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีการประเมินความพร้อมของกระบวนการดำเนินงานตอบโต้ภาวการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดนก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำผลของการฝึกซ้อมไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น” รองปลัด สธ. กล่าว
       
       นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก สถานการณ์โรคไข้หวัดนกทั่วโลก มีดังนี้ 1. ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ตั้งแต่ปี 2546 - 19 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 856 ราย เสียชีวิต 452 ราย ใน 16 ประเทศ ในปี 2559 พบผู้ป่วยจำนวน 10 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ในประเทศอียิปต์ 2. ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 7 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน ทั้งสิ้น 16 ราย เสียชีวิต 6 ราย ในประเทศจีน 3. ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งสิ้น 809 ราย เสียชีวิต 322 ราย และตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ส่วนประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 - 2549 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก 25 ราย ตาย 17 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก จะมีประวัติการสัมผัสกับไก่ป่วย/ไก่ที่ตายผิดปกติ 

 

 MGR online 25 มกราคม 2560

< Previous   Next >