Home arrow News arrow เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงตั้งศูนย์พักพิงแก้ปัญหา “สุนัขจรจัด” ครบวงจร ลดโรคพิษสุนัขบ้า
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงตั้งศูนย์พักพิงแก้ปัญหา “สุนัขจรจัด” ครบวงจร ลดโรคพิษสุนัขบ้า Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 14 ธันวาคม 2016
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดครบวงจรใน 5 จังหวัด ตั้งพระราชปณิธานลดปัญหาสุนัขจรจัด กวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย เพิ่มการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงมากกว่า 80% หลังคนพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดน้อยลง ส่งผลคนป่วยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตายเพิ่มขึ้น     น.สพ.พรพิทักษ์ พันหล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเฝ้าระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงส่วนมากจะมุ่งเน้นที่โรคอันตรายมากๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งแต่ละปีมีคนมารับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไม่ต่ำกว่า 500,000 ราย ที่น่าห่วงคือ ช่วงหลังคนไม่ยอมพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เนื่องจากข้อมูลช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีเชื้อพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัขที่มีการสุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ มีอำเภอเสี่ยง 219 อำเภอ จาก 45 จังหวัด ที่สำคัญคือ จากเดิมประเทศไทยมีคนเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าต่ำกว่า 10 รายต่อปี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บางปีมีคนเสียชีวิตเพียง 4 - 5 ราย แต่ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องการให้วัคซีนในสัตว์ ทำให้พบว่ามีโรคเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด ปี 2559 เสียชีวิตไปแล้ว 12 ราย ปี 2558 เสียชีวิตประมาณ 8 - 9 ราย
       


       น.สพ.พรพิทักษ์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ การมีเชื้อพิษสุนัขบ้าในประเทศอยู่นั้น กระทบกับภาพพจน์ของประเทศพอสมควร ดังนั้น จึงต้องเอาจริงเอาจัง ซึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 และเป็นไปตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก
       
       “แนวทางหลักในฝั่งสาธารณสุข เน้นย้ำว่า ผู้สัมผัสโรคทุกรายต้องได้รับการดูแลฉีดวัคซีน ส่วนกรมปศุสัตว์ต้องดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าขององค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรสัตว์เลี้ยง จึงจะเพียงพอในการป้องกันไม่ให้มีการระบาดได้ สำหรับสุนัขจรจัด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้มีการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลอย่างถูกวิธี เบื้องต้นได้มีการตั้งขึ้นที่ จ.นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัด โดยพระองค์ท่านจะเป็นองค์ประธานในการออกหน่วยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างๆ เพื่อไปดูแลสัตว์เหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ หากทำสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดลงได้อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องปลูกจิตสำนึกคนเลี้ยงให้เลี้ยงอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลย เลี้ยงแบบพอเพียงเท่าที่ตัวเองจะสามารถดูแลไหว” น.สพ.พรพิทักษ์ กล่าว 

 

 ที่มา  MGR Online 12 ธันวาคม 2559

 

< Previous   Next >