Home arrow News arrow น่าห่วง! เด็กไทยป่วย “ซิฟิลิส” แต่กำเนิดพุ่ง เหตุแม่ไม่ฝากท้อง ไม่ติดตามผลเลือด
น่าห่วง! เด็กไทยป่วย “ซิฟิลิส” แต่กำเนิดพุ่ง เหตุแม่ไม่ฝากท้อง ไม่ติดตามผลเลือด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2016
  กรมควบคุมโรค เผย เด็กแรกเกิดป่วยซิฟิลิสสูงขึ้น พบมากเกือบ 100 ราย เหตุติดเชื้อจากมารดาไม่ได้รับฝากครรภ์ หรือฝากครรภ์แต่ไม่ติดตามผลเลือด เร่งเดินหน้ากำจัดซิฟิลิสแต่กำเนิดเหลือน้อยกว่า 50 ราย ในปี 63       วันนี้ (6 ธ.ค.) ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม “แนวทางการดำเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี โรคตับอักเสบจากไวรัสจากแม่สู่ลูก” ว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคซิฟิลิสในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น เห็นได้จากผู้ป่วยโรคซิฟิลิสเพิ่มสูงขึ้น 2 เท่า ใน 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2548 มีผู้ป่วยโรคซิฟิลิส 1,557 ราย และเพิ่มเป็น 3,373 ราย ในปี 2558 แยกเป็นเพศชาย 2,308 ราย เพศหญิง 1,065 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบมากสุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี และกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป ตามลำดับ ส่วนผู้ป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี) ก็พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆ ปีเช่นกัน โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2558 พบผู้ป่วยมากถึง 91 ราย ที่ผ่านมาประเทศไทย ได้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งทารกที่ป่วยส่วนหนึ่งเป็นจากหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์ จึงไม่ได้รับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อซิฟิลิส หรือบางรายรับการฝากครรภ์แล้วไม่มีการติดตามผลเลือด กรณีติดเชื้อจึงไม่ได้รับการรักษา จนตรวจพบเมื่อเข้ารับบริการคลอดในสถานพยาบาล
       


       “กรมฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ จัดทำแนวทางในการดำเนินการกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ทั้งการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ สามี หรือคู่เพศสัมพันธ์ และทารก ในปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราการเกิดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดให้ไม่เกิน 0.05 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1 พันราย ภายในปี พ.ศ. 2563 หรือเหลือน้อยกว่า 50 ราย”
       
       นพ.ภาณุมาศ กล่าวและว่า จากข้อมูลสถานการณ์ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดได้ เพราะระบบบริการที่มีอยู่เอื้อต่อการดำเนินงาน ซึ่งต้องอาศัยการจัดทำแผนระดับชาติในการกำจัดโรคดังกล่าว และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ รวมถึงมีการบูรณาการร่วมกับแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์แห่งชาติ โดยเฉพาะด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเมื่อแรกเกิด
       
       นพ.ภาณุมาศ กล่าวว่า ในวันนี้ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดอบรม “แนวทางการดำเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี โรคตับอักเสบจากไวรัสจากแม่สู่ลูก” เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วประเทศ จำนวน 568 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ศูนย์อนามัยทั้ง 13 แห่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งจะมีการจัดอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 4 ภาค โดยการอบรมวันนี้เป็นครั้งแรกและให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ 

 

 ที่มา MGR online ุ6 ธันวาคม 2559

< Previous   Next >