Home arrow News arrow พบ 30 จังหวัดในไทยต้องเฝ้าระวังโรคไวรัสซิกา
พบ 30 จังหวัดในไทยต้องเฝ้าระวังโรคไวรัสซิกา Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 02 พฤศจิกายน 2016
สนง.ป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ดึงเครือข่ายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและการสื่อสารความเสี่ยง กรณีการเกิดโรคไวรัสซิกา หลังพบ 30 จังหวัดในประเทศไทยต้องเฝ้าระวัง

    วันนี้ (31 ต.ค.) นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและการสื่อสารความเสี่ยง กรณีการเกิดโรคไวรัสซิกา ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมโกล้เด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และเขตสุขภาพที่ 6 ภาคตะวันออก เข้าร่วม
       
       วัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการของศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและสื่อสารความเสี่ยง ให้มีสมรรถนะ และมีความพร้อมสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมโรคได้ทันเวลา และมีการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนำไปสู่การลดโรคต่อไป
       
       ทั้งนี้ โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา กำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งประเทศไทย โดยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย พบว่า มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 30 จังหวัด ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้แนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ด้วยการให้กำจัดยุงลาย และลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
       
       รวมถึงการดำเนินตามมาตรการ 3 เก็บ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ” เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ส่วนหญิงตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขทั่วไป หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งแพทย์ทันที 

 

 ที่มา MGR online 31 ตุลาคม 2559

< Previous   Next >