Home arrow News arrow ควบคุมโรคสงขลาแนะ ปชช.สร้างความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ควบคุมโรคสงขลาแนะ ปชช.สร้างความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016
      ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงที่สุด เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้ยุงลายมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงอื่นๆ โรคที่ควรให้ความสนใจในช่วงนี้ นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้ว คือโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งแม้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง แต่การป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยถือเป็นเรื่องที่ประชาคนควรให้ความสำคัญ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาไม่ใช่โรคใหม่ เป็นโรคที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย เพราะประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอยู่ในเขตร้อนชื้น จึงมีพาหะนำโรค คือ ยุงลายอยู่ชุกชุม 

ที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้ซิกาประปรายกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค แต่ไม่เคยมีการระบาดใหญ่เป็นวงกว้าง เหมือนที่มีรายงานข่าวในต่างประเทศ เช่น บราซิล และในปี 2559 นี้ ประเทศไทยพึ่งเริ่มติดตั้งห้องตรวจปฏิบัติการสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคที่ต้องรายงานตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงทำให้ในปีนี้มีรายงานจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการระบาดในวงกว้าง

  อย่างไรก็ตาม โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคที่ได้รับความสนใจ ผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังอาจได้รับการตรวจโดยการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะ ในกรณีที่ป่วยมายังไม่ถึง 7 วัน หากป่วยนานกว่า 7 วัน จะตรวจเฉพาะปัสสาวะ เนื่องจากเชื้อไวรัสซิก้าสามารถอยู่ในเลือดได้แค่ 7 วัน ตั้งแต่วันเริ่มป่วย ต่อจากนั้นเชื้อจะตรวจพบในปัสสาวะได้ต่อไปอีก 1 เดือน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้ต่ำๆ มีผื่นแดงขึ้นตามตัว ตาแดง ปวดข้อ ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวให้รีบมาพบแพทย์ทันที 

 

ที่มา  ที่มา MGR online 19 ตุลาคม 2559 

 

 

< Previous   Next >