Home arrow News arrow เล็งเปิด “คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่” 5 แห่ง กระตุ้มภูมิคุ้มกัน คอตีบ-บาดทะยัก-ไข้หวัดใหญ่
เล็งเปิด “คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่” 5 แห่ง กระตุ้มภูมิคุ้มกัน คอตีบ-บาดทะยัก-ไข้หวัดใหญ่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 25 กันยายน 2016
     กรมควบคุมโรค เตรียมนำร่อง “คลินิกวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่” 5 แห่ง ใน 4 ภาค และ กทม. เน้นคอตีบ บาดทะยัก ต้องฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ หวังเพิ่มภูมิคุ้มกัน พร้อมเร่งผลักดันวัคซีนโรต้าเข้าสู่แผนภูมิคุ้มกันโรค ภายในปี 2561

      วันนี้ (22 ก.ย.) นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ ในรูปแบบโครงการนำร่องคลินิกวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ (AVC : Adult Vaccine clinic) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีนกลุ่มผู้ใหญ่ โดยใช้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนต้นแบบในคลินิกนำร่อง 4 ภาค ภาคละ 1 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ในส่วนกรุงเทพมหานคร มีคลินิกบริการอีก 1 แห่ง ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ และบาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
       
       “กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) ผู้ใหญ่อายุ 20 ปี ขึ้นไป ต้องได้รับบริการวัคซีนคอตีบ - บาดทะยักกระตุ้น 1 ครั้ง ทุก 10 ปี  2) บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุที่นัดมารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก 3) หญิงตั้งครรภ์ ช่วงอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไปทุกคน และ 4) บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 ครั้ง ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก และไข้หวัดใหญ่ได้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และอยู่ในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” อธิบดี คร. กล่าว
       
       นพ.อำนวย กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นชอบให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้บริการในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มให้ในปี พ.ศ. 2560 นั้น กรมควบคุมโรคจะเดินหน้าเร่งผลักดันวัคซีนอีก 1 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งได้ประสานการดำเนินงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างใกล้ชิด โดยวัคซีนโรต้าเป็นวัคซีนที่มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง หากนำวัคซีนโรต้าเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงในเด็กไทย คาดว่า จะบรรจุวัคซีนโรต้าในแผนงานฯภายในปีงบประมาณ 2561
       
       สำหรับโครงการนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่เป็นประโยชน์ และได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากโรคคอตีบ - บาดทะยัก โรคไข้หวัดใหญ่ และ ไวรัสโรต้า นอกจากการได้รับวัคซีนแล้ว ประชาชนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อให้รู้สถานะโรคของตนเอง และห่างไกลจากโรค ทั้งนี้ ประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

ที่มา  ที่มา MGR online 22 กันยายน 2559 

< Previous   Next >