Home arrow News arrow รัฐบาลยืนยันจะรักษามาตรฐานระบบป้องกันการระบาดโรคอุบัติใหม่
รัฐบาลยืนยันจะรักษามาตรฐานระบบป้องกันการระบาดโรคอุบัติใหม่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 17 กันยายน 2016
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงระบบการป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ว่า ขณะนี้รัฐบาลพัฒนาศักยภาพการเตีรยมความพร้อม เฝ้าระวัง ตรวจจับและตอบโต้ จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในสายตาต่างชาติที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการโดยรวมของประเทศ ซึ่งความสำเร็จการสาธารณสุขส่งผลให้ไทยได้รับเกียรติบัตรรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่า ประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมาย คือ มีอัตราต่ำกว่าร้อยละ 2 เป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ที่สามารถดำเนินการได้ในเดือนเมษายน 2559 และรัฐบาลจะรักษามาตรฐานการทำงานในการยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไปในอนาคต รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้นำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) มาใช้เป็นแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2560 เพราะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง รวมทั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ มีมติให้บรรจุวัคซีนเอชพีวีให้อยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติเรียบร้อย พร้อมที่จะนำไปใช้ในแผนงานปี 2560 ที่มา MGR online 15 กันยายน 2559
< Previous   Next >