Home arrow News arrow เมืองลุงไข้เลือดออกเริ่มระบาดรุนแรง ผ่านสัปดาห์เดียวใน อ.ตะโหมด พุ่งพรวด 24 ราย
เมืองลุงไข้เลือดออกเริ่มระบาดรุนแรง ผ่านสัปดาห์เดียวใน อ.ตะโหมด พุ่งพรวด 24 ราย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2016
 พัทลุง - สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ จ.พัทลุง ล่าสุด พบผู้ป่วยแล้วนับ 100 ราย โดยเฉพาะใน อ.ตะโหมด เป็นพื้นที่ระบาดรุนแรงสุด แค่สัปดาห์เดียวมีผู้ป่วยแล้ว 24 ราย

      วันนี้ (18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.พัทลุง เริ่มมีความรุนแรง ล่าสุด พบผู้ป่วยแล้วนับ 100 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ระบาดรุนแรงที่สุด ภายใน 1 สัปดาห์มีผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้ว 24 ราย และกำลังทยอยป่วยเพิ่ม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคดังกล่าวได้ ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราเริ่มหวาดวิตก

    ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา อาจารย์คณะแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) พร้อมด้วย พญ.เสาวภา ศรีใส และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และ อสม.ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเล้าเป็ด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน และรณรงค์ให้ชาวบ้านตื่นตัวเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
       

       สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559-พ.ค.2559 มีผู้ป่วยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 116 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 22.21 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อ.ตะโหมด รองลงมาคือ อ.เมือง อ.ปากพะยูน และ อ.เขาชัยสน ตามลำดับ ส่วน อ.ศรีนครินทร์ ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

    โดยจากการวิเคราะห์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อ.ตะโหมด กับ อ.เมือง จ.พัทลุง มีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก รองลงมาคือ อ.ควนขนุน และ อ.เขาชัยสน อีกทั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มักจะเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงที่สุด
       

       ขณะที่สาธารณสุขจังหวัด ได้ทำการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค โดยมีการดำเนินงานทั้งกรณีควบคุมโรคทันทีเมื่อพบการระบาด โดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว มีการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในทุกพื้นที่ และปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคล ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินอย่างสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นประจำเพื่อหยุดยั้งไข้เลือดออก

 

ที่มา MGR online  18 สิงหาคม 2559 

< Previous   Next >