Home arrow News arrow คุมวัณโรค
คุมวัณโรค Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2007

        นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว "โครงการวัณโรครอบที่ 6 ภายใต้โครงการกองทุนโลก" และเปิดนิทรรศการ "ความสำเร็จของโครงการกองทุนโลกในประเทศไทย" ที่ห้องประชุมโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 22 ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุดในโลก

จากรายงานสถานการณ์วัณโรค ปี 2549 ตรวจพบผู้ที่มีเชื้อวัณโรคในเสมหะ ซึ่งยังไม่แสดงอาการ 28,349 คน หรือแสนละ 46 คน หากรวมกับผู้ป่วยแล้วจะทำให้ไทยมีผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดมากถึง 54,756 คน หรือแสนละ 88 คน ซึ่งปัญหาวัณโรคในไทยโยงใยกับปัญหาเอดส์ โดยพบว่าผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 15 ติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วย ขณะเดียวกันผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 30 ติดเชื้อเอดส์ร่วมด้วย จึงต้องแก้ไขทั้ง 2 เรื่องพร้อมกัน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria : GFATM) ในปี 2545 จำนวน 6 โครงการ ได้รับอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณ 163.25 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 5,550 ล้านบาท ได้รับมาแล้ว 3,989 ล้านบาท เพื่อแก้ไข 3 โรค คือ เอดส์ มาลาเรีย และวัณโรค โครงการที่ 7 ได้รับงบประมาณ 19,626,999 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 690 ล้านบาท ซึ่งเน้นการควบคุมและป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ในสถานประกอบการ

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการดำเนินการแก้ปัญหาวัณโรครอบที่ 6 มีการดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2550-2555 โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในสถานประกอบการ 10,000 แห่ง ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรคกับมูลนิธิศุภนิมิต ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ในปีแรกจะเน้นการให้ความรู้พนักงานในเรื่องวัณโรคและโรคเอดส์จำนวน 400,000 คน ผู้บริหาร 2,000 คน สร้างแกนนำวัณโรค โรคเอดส์ ให้ได้ 1,400 คน โดยมุ่งหวังให้พนักงานไม่รังเกียจหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยวัณโรค

ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายจะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน 40 แห่ง ใน 2 ปีแรก หากรักษาต่อเนื่องหายขาดมากกว่าร้อยละ 85 และพัฒนางานควบคุมวัณโรคบริเวณจังหวัดชายแดนไทย-พม่า 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก ภูเก็ต ระนอง พังงา กาญจนบุรี ชุมพร

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

< Previous   Next >