Home arrow News arrow สธ.ฉีดวัคซีนพร้อมเฝ้าระวังโรคแก่ผู้แสวงบุญฮัจญ์ ปี 59
สธ.ฉีดวัคซีนพร้อมเฝ้าระวังโรคแก่ผู้แสวงบุญฮัจญ์ ปี 59 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 30 มีนาคม 2016
  กระทรวงสาธารณสุข บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปร่วมพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2559 พร้อมจัดหน่วยแพทย์ติดตามเฝ้าระวังโรคระหว่างประกอบศาสนกิจที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

    
       วันนี้ (30 มี.ค) ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และนายรายัน ฮาหมัด เอส อัลบลาดี หัวหน้าฝ่ายกงสุลผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2559
       
       ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในทุกๆ ปีจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 2-3 ล้านคน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม จำนวน 10,400 ราย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธี ควรเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง ซึ่งมีแนวทางการดูแลสุขภาพในประชากรกลุ่มนี้ ดังนี้ 1.ก่อนเดินทาง ให้บริการตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพโดยหน่วยบริการสาธารณสุขและทีมหมอครอบครัว พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศฟรีและออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค (เล่มเหลือง) 2.ขณะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย จัดส่งหน่วยแพทย์พยาบาลไทย ดูแลสุขภาพ จำนวน 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 42 คน และ 3.หลังกลับจากพิธีฮัจญ์ จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังติดตามโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยอสม.ฮัจญ์ และทีมหมอครอบครัวเป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานฮัจญ์หรือ มิสเตอร์ฮัจญ์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
       
       ด้านนายแพทย์อำนวย กล่าวว่า สำหรับชาวไทยมุสลิมที่จะรับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง ในกรุงเทพมหานครรับบริการได้ที่ 1.สถาบันบำราศนราดูร 2.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ 3.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 4.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 5.โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ส่วนในภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถรับบริการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่, ที่ 6 ชลบุรี, ที่ 11 นครศรีธรรมราช, ที่ 12 สงขลา ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมวัคซีนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนาไว้แล้ว สามารถสอบถามจุดบริการและไปรับบริการได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422

 

ที่มา  MGR online 30 มีนาคม 2559  

< Previous   Next >