Home arrow News arrow รพ.มุกดาหารเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสซิกา
รพ.มุกดาหารเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสซิกา Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
   มุกดาหาร - โรงพยาบาลมุกดาหารเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างต่อเนื่อง กำชับแพทย์รณรงค์ประชาชนร่วม “มาตรการ 3 เก็บ” หวังป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย

  วันนี้ (25 ก.พ. 59) นายแพทย์ บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมโรคติดต่อจากไวรัสซิกาว่า โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง โดยสั่งการให้แพทย์ในโรงพยาบาลมุกดาหารรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการตาม “มาตรการ 3 เก็บ” เพื่อป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้ออย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคให้ได้มากที่สุด
       
       ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกปี 2559 ในระดับประเทศมีจำนวนผู้ป่วย 7,515 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยต่อแสนเท่ากับ 11.54 โดยจังหวัดมุกดาหารจำนวนผู้ป่วย 20 รายอยู่ในเขตอำเภอเมือง 7 ราย เขตเทศบาลเมือง 2 ราย นอกเขตเทศบาล 5 ราย และอำเภออื่นๆ อีก 13 ราย
       
       นายแพทย์ บัญชากล่าวต่อว่า ได้กำชับให้โรงพยาบาลเข้มงวดมาตรการตรวจจับโรคให้รวดเร็ว หากพบผู้ป่วยสงสัยใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง, หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น, กลุ่มผู้ป่วยไข้ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อน, เด็กแรกคลอดที่มีศีรษะเล็กผิดปกติ และกลุ่มอาการเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ หากพบให้ใช้มาตรการ 3-3-1 ทันที ได้แก่ แจ้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วภายใน 3 ชั่วโมง, ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมง และดำเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุงลายในรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน ไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
       
       จึงขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลายทุกสัปดาห์ ป้องกันตัวเองไม่ไห้ยุงกัด เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคได้ผล ไม่กระจายไปในวงกว้าง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่ 34 ชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหารแล้ว 

 

ที่มา  MGR online 25 กุมภาพันธ์ 2559  

< Previous   Next >