Home arrow News arrow ไฟเขียวแผนกำจัดโรคมาลาเรียระยะ 10 ปี
ไฟเขียวแผนกำจัดโรคมาลาเรียระยะ 10 ปี Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
   คกก. กำจัดมาลาเรียไฟเขียวแผนกำจัดโรคในระยะ 10 ปี และ 5 ปี ตั้งเป้าปี 2567 ทุกอำเภอไร้การแร่เชื้อติดต่อกันนาน 3 ปี
       
       วันนี้ (15 ก.พ.) นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำจัดมาลาเรียแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ พิจารณาเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ว่า คณะกรรมการได้เห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการมาลาเรียเสนอ ซึ่ง สธ. ได้ยกระดับการจัดการโรคมาลาเรียของประเทศจากการควบคุมโรคเป็นการกำจัดโรค และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรีย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) วงเงินงบประมาณ 2,283 ล้านบาท โดยตั้งเป้าให้ทุกอำเภอของประเทศไทยไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีภายในปี 2567 และเตรียมหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา ลาว เกี่ยวกับมาตรการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปพร้อมๆ กัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทย

   นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรีย มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. เร่งรัดกำจัดการแพร่เชื้อในประเทศไทย ไม่ให้มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ เน้นระบบเฝ้าระวัง ค้นหารวดเร็ว รักษาเร็ว และกำจัดเชื้อดื้อยา 2. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการ และรูปแบบในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อเนื่อง ยั่งยืน และ 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมเตรียมเสนอยุทธศาสตร์ดังกล่าวเข้าสู่คณะรัฐมนตรี

 

ที่มา MGR online 15 กุมภาพันธ์ 2559 

< Previous   Next >