Home arrow News arrow สธ.กำชับ สสจ.ทุกจังหวัดเฝ้าระวังไข้หวัดนกทุกสายพันธุ์
สธ.กำชับ สสจ.ทุกจังหวัดเฝ้าระวังไข้หวัดนกทุกสายพันธุ์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016
  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุปัจจุบันยังพบการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยพบเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อมายังคนได้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดไข้หวัดนก ทั้งจากสภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งมีรายงานผู้ป่วยทั้งในสัตว์ปีกและคนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

    
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกันโรค ปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย ให้ซักประวัติการเดินทาง ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
       
       สำหรับการเฝ้าระวังในสัตว์ปีก ให้อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เฝ้าระวังการป่วย การตายผิดปกติในสัตว์ปีก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนทันที เพื่อนำซากสัตว์ส่งตรวจ และประชาชนต้องยึดหลักรับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก 

 

ที่มา MGR Online 11 มกราคม 2559 

< Previous   Next >