Home arrow News arrow ปศุสัตว์เตือนเกษตรกร ระวังไข้หวัดนกระบาด ช่วงเปลี่ยนเข้าฤดูหนาว
ปศุสัตว์เตือนเกษตรกร ระวังไข้หวัดนกระบาด ช่วงเปลี่ยนเข้าฤดูหนาว Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2007

          น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็น และอุณหภูมิปรับลดลงเป็นสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดโรค ในเบื้องต้นจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ตลอดจนกำนัน หรือผู้ใหญ่ เร่งรณรงค์ และทำความเข้าใจเรื่องมาตรการเฝ้าระวังกับเกษตรกรในทุกพื้นที่ ที่สำคัญหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

          ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยครั้งล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2550 ที่ผ่านมา โดยพบในไก่ไข่ที่ จ.มุกดาหาร ซึ่งเมื่อนับถึงปัจจุบันไม่พบการเกิดโรคไข้หวัดนกมากว่า 229 วันแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงที่สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง จึงฝากให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ดูแลและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากผู้ฝ่าฝืนหรือไม่แจ้งการป่วยตายของสัตว์ปีก จะมีความผิดตามมาตรา 19 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         น.สพ. ศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมโรคไข้หวัดนก สำนักควบคุม- ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2653-4550 - 54 หรือสำนักงานปศุสัตว์ในทุกพื้นที่

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 5/11/2007

< Previous   Next >