Home arrow News arrow สธ.ตั้งเป้ารณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกตลอดปี 59 หวังลดจำนวนผู้ป่วย-เสียชีวิต
สธ.ตั้งเป้ารณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกตลอดปี 59 หวังลดจำนวนผู้ป่วย-เสียชีวิต Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 02 มกราคม 2016
   นายแพทย์โสภณ เมฆธนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งรัดรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี2559 และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดทุกปี ในลักษณะการระดมความร่วมมือ เนื่องจากพื้นที่การระบาดส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง ประชากรหนาแน่น มีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้เหลือไม่เกิน 500 รายต่อสัปดาห์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ทุกชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน รอบๆ บริเวณบ้านทุก 7 วัน ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะ กำจัดขยะให้ถูกวิธี โดยเฉพาะขยะจำพวกกล่องโฟม ขวดน้ำ แก้วน้ำพลาสติก ให้แยกใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้มิดชิด อย่าทิ้งลงพื้น ข้างทาง หรือแม่น้ำลำคลอง เพราะจะกลายเป็นแหล่งน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
< Previous   Next >