Home arrow News arrow เตรียมหางบสู้เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย หลังกองทุนโลกเลิกหนุน
เตรียมหางบสู้เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย หลังกองทุนโลกเลิกหนุน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
รมว.สธ.ชี้สร้างหลักประกันสุขภาพฯ เป้าหมายขจัดความยากจน เตรียมแผนรองรับจัดหางบประมาณต่อสู้เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย หลังกองทุนโลกยุติสนับสนุน พร้อมร่วมมือโครงการของภูมิภาค จัดการปัญหา 3 โรคตามแนวชายแดน      
       นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อภิปรายเรื่องการเงินการคลังที่ยั่งยืนสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 (Preparatory Meeting for the Global Fund’s Fifth Voluntary Replenishment 2017-2019) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ว่า เหตุผลหลักที่ทำให้การสร้างหลักประกันสุขภาพมีความสำคัญกับประเทศไทย เนื่องจากการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนตามรัฐธรรมนูญไทย และมีเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพดีให้กับประชาชนทุกคน นอกจากนี้ การมีสุขภาพดีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังช่วยขจัดความยากจนของประชาชนไม่ให้ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกจากเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ยังช่วยขจัดความยากจนจากค่ารักษาพยาบาลของประชาชนด้วย
       
       "สำหรับการเตรียมการของไทยเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากการสนับสนุนของกองทุนโลก นั้นไทยได้มีการเตรียมการมานานแล้วจากการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกมาตั้งแต่ปี 2546 รวมทั้งความร่วมมือของท้องถิ่น และความสำเร็จของการบรรจุการรักษาและป้องกัน 3 โรคนี้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง อีกทั้งไทยได้เตรียมแผนในระยะเปลี่ยนผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกไว้ โดยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้เตรียมการด้านการเงินในการจัดการปัญหาครอบคลุมทั้ง 3 โรค ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งการจัดบริการกลุ่มประชาการเสี่ยง เช่น กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ แรงงานข้ามชาติ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญในการดำเนินงาน" รมว.สธ. กล่าว
       
       นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ไทยยินดีที่จะร่วมมือกับกองทุนโลก โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเพื่อยุติโรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรียตามแนวชายแดน และยินดีบริจาคให้กองทุนโลก ทั้งในด้านเงินและการให้ความช่วยเหลือ (In cash and in kind contributions) เช่นเดิม และขอให้มีความร่วมมือระหว่างไทยกับกองทุนโลกในการจัดทำการทบทวนและรวบรวมประสบการณ์ช่วงการเปลี่ยนผ่านของไทย (Transitioning process) และร่วมตั้งเครือข่ายประเทศที่กำลังทำการเปลี่ยนผ่าน (Networks of Countries in Transition) ในภูมิภาคอีกด้วย
< Previous   Next >