Home arrow News arrow เน้นใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่
เน้นใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ว่า ปกติวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ใน 1 เข็ม โดยสายพันธุ์ที่จะบรรจุในวัคซีนแต่ละปีองค์การอนามัยโลกจะนำข้อมูลทางระบาดจากประเทศต่างๆ มาคำนวณทางสถิติและคาดการณ์ว่าแนวโน้มการระบาดจะเป็นอย่างไร โดยจะประกาศช่วงต้นปีจากนั้นบริษัทผู้ผลิตจะผลิตตามสายพันธุ์ที่มีการประมาณการไว้โดยวัคซีนจะทำขายปีต่อปีเพราะเชื้อเปลี่ยนแปลงตลอด โดยมาตรฐานวัคซีนจะบรรจุไว้ 3 สายพันธุ์ การเพิ่มเป็น 4 สายพันธุ์ใน 1 เข็ม ถือเป็นเทคนิคการผลิตใหม่ แต่วัคซีน 4 สายพันธุ์ขณะนี้ยังมีราคาแพง ทั้งนี้การเพิ่มเป็น 4 สายพันธุ์ในวัคซีนถือเป็นแนวคิดใหม่ที่เพิ่มโอกาสการป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น แต่ก็ต้องพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ เพราะวัคซีนแบบ 4 สายพันธุ์ยังมีราคาสูง และการป้องกันไข้หวัดใหญ่มีหลายวิธีไม่ใช่แค่ฉีดวัคซีน สามารถป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย เป็นต้น นพ.จรุงกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ปัจจัยที่จะทำให้วัคซีนป้องกันโรคอย่างได้ผลยังขึ้นอยู่กับ เชื้อที่ระบาดในชุมชนตรงกับเชื้อที่บรรจุในวัคซีนหรือไม่ อายุผู้รับวัคซีน โดยพบว่าผู้สูงอายุจะมีอัตราการตอบสนองต่อวัคซีนน้อยกว่า เช่นเดียวกับเด็กเล็กที่ฉีดเข็มแรกก็จะตอบสนองได้น้อยกว่า ทั้งนี้การเปลี่ยนเป็น 4 สายพันธุ์ต้องมีการศึกษาและพิจารณางบฯพร้อมๆกัน ซึ่งขณะนี้มีโครงการวิจัยเพื่อศึกษาภาพรวมการฉีดวัคซีนว่าช่วยลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตได้มากน้อยแค่ไหน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า
< Previous   Next >