Home arrow News arrow จ.สุรินทร์ เผยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 1,600 รายแล้ว
จ.สุรินทร์ เผยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 1,600 รายแล้ว Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2007
        ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เผยผู้ป่วยไข้เลือดออกที่จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 1,600 รายแล้ว พร้อมย้ำ ทุกฝ่ายร่วมมือสร้างจิตสำนึกการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง
        นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน 1,697 รายแล้ว ใน 17 อำเภอ และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2550 จำนวน 447 ราย ที่อำเภอชุมพลบุรี ศรีณรงค์ ลำดวน และกาบเชิง คิดเป็นอัตราป่วย 123.52 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.24 โดยอัตราป่วยสูงสุดจำแนกรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองสุรินทร์ (218.57 ต่อแสนประชากร), อำเภอรัตนบุรี (174.88 ต่อแสนประชากร), อำเภอจอมพระ (173.61 ต่อแสนประชากร), อำเภอกาบเชิง (163.88 ต่อแสนประชากร) และอำเภอท่าตูม (137.82 ต่อแสนประชากร)

       ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า แม้จะได้วางมาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกไว้เป็นอย่างดี แต่จำนวนยอดผู้ป่วย ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอย้ำให้ประชาชนทุกคน ได้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายที่บ้านของตนเองอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จะต้องประสานความร่วมมือ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลเป็นรูปธรรม

 

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 02 พฤศจิกายน 2550

< Previous   Next >