Home arrow News arrow แม่ฮ่องสอนไข้เลือดออกระบาดหนัก อ.แม่สะเรียงพบมากสุด 184 คน
แม่ฮ่องสอนไข้เลือดออกระบาดหนัก อ.แม่สะเรียงพบมากสุด 184 คน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
  น.พ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้มีแนวโน้มระบาดสูงขึ้น โดย จ.แม่ฮ่องสอน พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 สิงหาคม 2558 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 287 ราย อ.แม่สะเรียง พบมากที่สุด 184 ราย รองลงมาได้แก่ อ.สบเมย 37 ราย อ.เมือง 24 ราย อ.แม่ลาน้อย 14 ราย อ.ปาย 12 ราย อ.ขุนยวม และ อ.ปางมะผ้า พบอำเภอละ 8 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต   ขณะนี้โรคไข้เลือดออกได้มีการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ปัญหาหลักที่จะทำให้โรคไข้เลือดออกระบาดหนัก คือ จำนวนยุงลายที่เพิ่มมากขึ้น การป้องกันและควบคุมโรค โดยกำจัดลูกน้ำยุงลายในอาคารบ้านเรือน และโรงเรียน โดยทีมสุขภาพร่วมกับส่วนราชการ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคนำโดยแมลง อาสาสมัครสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันออกควบคุมสกัดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
        อย่างไรก็ตาม ประชาชนจะต้องร่วมมือกันทำลายลูกน้ำยุงลาย ในบ้านเรือน สถานศึกษา โรงพยาบาล วัด สถานีขนส่ง สถานที่ทำงานทุกแห่ง แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง รวมทั้งโรงแรม รีสอร์ท หากทุกพื้นที่ช่วยกันกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน ไม่ให้ลูกน้ำมีโอกาสโตเป็นตัวยุง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำง่ายที่สุดและได้ผลดีที่สุด และปิดฝาภาชนะเก็บกักน้ำ ป้องกันไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด อาจจะใช้น้ำมันตะไคร้หอมทาป้องกันยุงกัดในครัวเรือน ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และควรนอนในมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้งลวดทั้งกลางวันและกลางคืน 
< Previous   Next >