Home arrow News arrow ‘มือเท้าปาก’ระบาด ป่วย2หมื่น-ดับแล้ว1 สั่งจับตาชั้นอนุบาล
‘มือเท้าปาก’ระบาด ป่วย2หมื่น-ดับแล้ว1 สั่งจับตาชั้นอนุบาล Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากที่มักจะพบในช่วงหน้าฝนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน เนื่องจากสภาพอากาศชื้น และเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม ทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดได้ง่าย จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยทุกจังหวัดในทุกกลุ่มอายุรวม 19,471 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบมากที่สุดคือ อายุ 1-3 ปี ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วยทั้งหมด อายุต่ำสุดคือต่ำกว่า 28 วัน จำนวน 6 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดคือ น่าน ทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) ในการเฝ้าระวังดูแลพื้นที่เสี่ยงสำคัญ คือศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ โดยขอให้ผู้ปกครองดูแลความสะอาดเครื่องเล่นเด็ก ให้เด็กล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้เด็กบ่อยๆ และให้ครูตรวจวัดไข้และตรวจมือเท้าเด็กทุกเช้า หากพบมีไข้ หรือมีตุ่มใสขึ้นที่มือ ในปาก ขอให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้แยกเด็กออกจากเด็กทั่วไป และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาด และให้เด็กหยุดเรียนพักที่บ้านจนกว่าจะหายป่วย      
       ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กสำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก แจกให้โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศแล้ว ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง หมั่นสังเกตอาการของเด็ก โดยทั่วไปเด็กจะมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ หากป่วย 2 - 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น มีไข้สูงขึ้น ตาลอย ผวา ชัก หรือซึมลง ขอให้รีบไปพบแพทย์ด่วน สำหรับวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากที่ดีที่สุดคือการรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย รวมทั้งใช้ช้อนกลางและไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน 
< Previous   Next >