Home arrow News arrow ไข้เลือดออกระบาดหนัก ชาวอุบลฯ ป่วยแล้วกว่า 800 ราย แนวโน้มสูงกว่าปีก่อนหลายเท่าตัว
ไข้เลือดออกระบาดหนัก ชาวอุบลฯ ป่วยแล้วกว่า 800 ราย แนวโน้มสูงกว่าปีก่อนหลายเท่าตัว Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 13 กรกฎาคม 2015
อุบลราชธานี - สสจ.อุบลราชธานีวอนประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย หลังพบการระบาดโรคไข้เลือดออกปีนี้แนวโน้มสูงกว่าปีก่อนหลายเท่าตัว โดยพบป่วยแล้วกว่า 840 ราย ป่วยมากสุดที่อำเภอบุณฑริก
       
       นายแพทย์ สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.ค. 2558 พบผู้ป่วยแล้ว 843 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2557 มีผู้ป่วยเพียง 179 ราย
       
       ทำให้แนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงกว่าทุกปี และเมื่อนำไปเทียบค่าเฉลี่ยมัธยฐานระหว่างปี 2553-2557 พบมีผู้ป่วยในช่วงเดียวกัน 416 คน ทำให้อัตราป่วยของประชาชนปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าการระบาดในรอบ 5 ปี ประมาณ 1 เท่าตัว
   โดยปีนี้พบผู้ป่วยมากที่สุดที่อำเภอบุณฑริก 125 ราย รองลงมาเป็นอำเภอเดชอุดม และตาลสุม เพราะเป็นพื้นที่ติดต่อกับภูเขามีแหล่งขังน้ำจำนวนมาก
       
       อีกสาเหตุที่ทำให้ปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มพบการระบาดโรคไข้เลือดออกมาก เพราะประชาชนกักตุนน้ำไว้ใช้ในภาชนะเก็บน้ำเนื่องจากเกรงปัญหาภัยแล้ง ทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย
       
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรคแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกอำเภอ พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายตามมาตรการ 5 ป. 1 ข.
       
       คือ ปิดฝาภาชนะขังน้ำ เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ ไม่ปล่อยให้ยุงลายกัด และขัดไข่ยุงลายที่มีอยู่ในภาชนะขังน้ำตามบ้านเรือน วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี 2558 เพื่อไม่ให้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกที่กำลังพบระบาดอย่างมากในขณะนี้ 
< Previous   Next >