Home arrow News arrow หวั่นหวัดนกกลายพันธุ์สู่คนสธ.เตือนภาคธุรกิจรับมือแรงงานขาด
หวั่นหวัดนกกลายพันธุ์สู่คนสธ.เตือนภาคธุรกิจรับมือแรงงานขาด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 26 ตุลาคม 2007

        สธ.ชี้หวัดนกอาจกลายพันธุ์จากคนสู่คนได้ทำให้ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก หากขั้นรุนแรงคนตายกว่า 100 ล้านคนส่งผลขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เตือนภาคธุรกิจเตรียมแผนรับมือการระบาด จี้อนุญาตพนักงานลางานเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ - คนในครอบครัวป่วยป้องกันแพร่ระบาดสู่คนหมู่มาก

        นพ.ธวัช สุนทราจารย์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าตั้งแต่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ประเทศไทยพบผู้ป่วย 25 รายเสียชีวิต 17 รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 68 ตั้งแต่1 ม.ค.-24 ต.ค.ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกแต่สธ.ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีการกลายพันธ์อยู่ตลอดเวลาและติดต่อจากคนสู่คนในระดับต่ำ จะเป็นสาเหตุนำไปสู่การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ 

ในรอบศตวรรษที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ถึง 3 ครั้งในแต่ละครั้งมีผู้ป่วยและเสียชีวิตนับล้านคน ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ต้องใช้เวลาปีเศษจึงจะคลี่คลายลง องค์กรธุรกิจจึงควรเตรียม พร้อมรับสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤตการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก นพ.ธวัชกล่าว

        ศ.เกียรติคุณนพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวว่า เมื่อเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ของโลกที่ผ่านมาจะพบผู้ป่วย 10-40% ของประชากรการระบาดเป็นระรอก1-2 เดือนและจะกระจายทั่วโลก ภายในเวลา 6-8 เดือนส่งผลให้การรักษาพยาบาลพยาบาลไม่เพียงพอเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าระบาดไม่รุนแรงจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตทั่วโลก 1.4 ล้านคนถ้ารุนแรงจะมีผู้เสียชีวิต 142.2 ล้านคนภาคธุรกิจ ควรมีแผนการเตรียมรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่หลายด้าน อาทิ แผนปฏิบัติการสำหรับความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวแผนการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤตที่สอดคล้องกันภาวะพนักงานมีจำนวนลดลง ,แผนการติดต่อสื่อสารในองค์กรและแผนการช่วยเหลือชุมชน

        นอกจากนี้บริษัทควรกำหนดนโยบายให้พนักงานลาหยุดงาน เมื่อมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันการติดต่อไปยังพนักงานคนอื่น อนุญาตให้พนักงานลาพักเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย ถ้าเกิดการระบาดควรลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค บริษัทอาจมีแนวทางให้พนักงานทำงานที่บ้าน โดยจัดอุปกรณ์สื่อสารอำนวยความสะดวกให้ ในตำแหน่งสำคัญอาจมีการเตรียมฝึกบุคลากรสำรองไว้ 2-3 คนต่อ1 ตำแหน่งรณรงค์ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 25 ตุลาคม 2550 17:02 น.

< Previous   Next >