Home arrow News arrow ตราดพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ตราดพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นอันดับ 3 ของประเทศ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
ตราด - พบอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดตราดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เร่งวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยยึดหลัก 5 ป 1 ข และ 2 ย
       
       นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม - 9 พฤษภาคม 2558 พบว่ามีผู้ป่วยแล้ว 10,505 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 16.13 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตแล้ว 8 ราย
สำหรับจังหวัดตราด พบผู้ป่วย 155 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 69.82 ต่อแสนประชากร และมีอัตราป่วยอยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศ และมีแนวโน้มของการระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
       
       ดังนั้น การควบคุมการระบาดของโรคจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าของบ้านเรือนและ อาคารสถานที่ ต้องมีหน้าที่ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณรอบ ๆ บ้านของตนเอง เพราะยุงลายคือพาหะนำโรคไข้เลือดออก
       
       จากปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ขอให้เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานสนับสนุนการพ่นเคมีภัณฑ์ในกรณีที่พบผู้ป่วย รวมถึงการพ่นเคมีภัณฑ์กำจัดยุงในสถานศึกษาในช่วงเปิดเรียน
       
       จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตราด ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตั้งแต่วันนี้ และทำต่อเนื่องกันตลอดไปในทุกสัปดาห์ โดยยึดหลัก 5 ป 1 ข และ 2 ย คือ ปิดฝายังน้ำให้สนิท เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์ ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดโดยเฉพาะการกำจัดขยะในบริเวณบ้านและชุมชน ปฏิบัติให้เป็นนิสัย ขัดถูภาชนะให้สะอาดเพื่อกำขัดไข่ยุงลาย ทายากันยุง ป้องกันยุงกัด พ่นยุง ด้วยสเปรย์กำจัดยุงในบ้านเป็นประจำ 
< Previous   Next >