Home arrow News arrow สธ.ตราดวอน ปชช.กำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังไข้เลือดออกติดอันดับ 3 ใน ปท.
สธ.ตราดวอน ปชช.กำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังไข้เลือดออกติดอันดับ 3 ใน ปท. Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015
    นายแพทย์ชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด จากการเฝ้าระวังปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตราดพบว่ามีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของจังหวัดตราดระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 9 พฤษภาคม 2558 จังหวัดตราดพบผู้ป่วย 155 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 69.82 ต่อประชากรแสนราย มีอัตราป่วยอยู่ลำดับ 3 ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้เริ่มมีฝนตกทำให้จังหวัดตราดจึงทำให้มีน้ำขังในภาชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่วงที่พบสถิติโรคไข้เลือดออกสูงในช่วงนี้ทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ทางสำนักงานจึงได้ระดมบุคลากร เครือข่าย อสม.ร่วมแก้ไขปัญหา โดยออกเยี่ยมบ้าน ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งออกแจกทรายอะเบส การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ยังได้ดำเนินการสนับสนุนพ่นเคมีภัณฑ์กำจัดยุงตัวแก่ ทั้งนี้หากประชาชนพบว่ามีอาการมีไข้สูง ซึม คลื่นไส้อาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากโรคไข้เลือดออกมีอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหาโรคไข้เลือดออกคือต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการลดพาหะนำโรค โดยการสำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งภายในและโดยรอบบริเวณบ้านเรือน 
< Previous   Next >