Home arrow News arrow เริ่มแล้ว! ชวนคนอีสานอายุ 20-50 ปี ฉีดวัคซีนคอตีบฟรี
เริ่มแล้ว! ชวนคนอีสานอายุ 20-50 ปี ฉีดวัคซีนคอตีบฟรี Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2014
กรมควบคุมโรคเริ่มฉีดวัคซีนคอตีบฟรี คนอายุ 20-50 ปี พื้นที่ จ.สกลนครแล้ว เตรียมฉีดให้ครบ 6 ล้านคนใน 7 จังหวัดภาคอีสานภายใน 30 พ.ย.นี้ พร้อมขยายทั่วประเทศในปี 2558 ระบุเป็นวัคซีนรวมบาดทะยักช่วยป้องกันในคราวเดียว วันนี้ (12 พ.ย.) ที่เทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) พร้อมด้วย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 และ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งดฏ้ นายแพทยศาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันเปิดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนอายุ 20-50 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ เนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อคุ้มครองประชาชนจากโรคร้ายด้วยวัคซีน โดยมีจำนวนเป้าหมาย จ.สกลนคร 1.6 ล้านคน และเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ล้านคน โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนคอตีบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. นพ.โสภณกล่าวว่า โรคคอตีบเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน บางรายอาจมีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเกิดขึ้นเฉพาะในเด็ก แต่โรคนี้เป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน รายงานตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคคอตีบในประเทศไทยลดลง จาก 2,000 ราย เหลือไม่เกินปีละ 10 รายใน ช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2551 แต่ในปี 2555 ได้มีการระบาดของโรคคอตีบเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีรายงานผู้ป่วย 63 ราย การระบาดในครั้งนั้น ได้มีการตรวจเลือดในประชาชน พบว่า ในกลุ่มอายุ 20-50 ปี บางส่วนมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคคอตีบ ในต้นปี 2557 กรมฯจึงได้รณรงค์ให้วัคซีนคอตีบนำร่องใน จ.มุกดาหาร และขยายดำเนินการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย 20-50 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา และจะขยายต่อทั่วประเทศ ในปี 2558 โดยวัคซีนที่ให้ในครั้งนี้เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก รวมอยู่ในเข็มเดียวกัน ทำให้ประชาชนจะได้รับการป้องกันทั้งโรคคอตีบและบาดทะยักไปในคราวเดียวกัน "ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีอายุ 20-50 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างมกราคม 2507 ถึงธันวาคม 2537) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ส่วนในเด็ก สธ.มีมาตรการในการป้องกันโรคคอตีบอยู่แล้วโดยการให้วัคซีน รวม 6 ครั้ง คือ เมื่อเด็กอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ปี ครึ่ง 4 ปี และเมื่อเข้าเรียนชั้น ป.6 โดยขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนตามตารางการให้วัคซีนให้ครบถ้วน” อธิบดี คร. กล่าว
< Previous   Next >