Home arrow Research arrow โครงการวิจัยโรคทางสมอง
โครงการวิจัยโรคทางสมอง Print E-mail
User Rating: / 11
PoorBest 
Post by ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา   
พุธ, 31 มกราคม 2007

ชื่อโครงการ  การศึกษาสายพันธุ์ไวรัสพิษสุนัขบ้า ในค้างคาว สุนัขและคน และ Nipah virus ในค้างคาวในประเทศไทย

ระยะเวลา  2545-2548

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศ.นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา

แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)

 


ชื่อโครงการ  โรคพิษสุนัขบ้า : การศึกษาโรคพิษสุนัขบ้าทางอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันของระบบประสาทในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และศึกษาพยาธิกำเนิดของโรค

ระยะเวลา  2547-2552

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศ.นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา

แหล่งทุน  ไบโอเทค สวทช


 

ชื่อโครงการ  การศึกษาโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัส Nipah ในค้างคาวไทย

ระยะเวลา  2548-2551

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศ.นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา

แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)


Last Updated ( พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2007 )
< Previous