Home arrow Articles arrow ใบ Request ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง
ใบ Request ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2000
"Request Form: สำหรับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์"  PDF download
1. บริการตรวจโรคติดเชื้อทางระบบประสาท  รายละเอียดเพิ่มเติม
2. บริการตรวจ Neuroimmunology  รายละเอียดเพิ่มเติม
3. Request Form Viral Family PCR Tests  รายละเอียดเพิ่มเติม
4. บริการตรวจโรค Genetic Testing  รายละเอียดเพิ่มเติม
5. บริการตรวจกลุ่มอาการสมองเสื่อม  รายละเอียดเพิ่มเติม
6. แบบส่งตรวจ MERS-CoV และแนวทางการเก็บตัวอย่าง  รายละเอียดเพิ่มเติม
Last Updated ( พุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2019 )
< Previous   Next >